Autotehdas nosti Uudenkaupungin tulevaisuuden mahdollisuudet ylivoimaisiksi. Teollisten perustyöpaikkojen seurauksena syntyy siinä sivussa kolme muuta työpaikkaa - näin joku on laskenut. Autotehtaan merkitys ei ainoastaan rajoitu Uudenkaupungin kasvun mahdollisuuksiin, vaan ne heijastuvat koko Vakka-Suomeen. Muutamassa vuodessa kaupunkimme teolliset perustyöpaikat ovat lisääntyneet noin 2 000. Tämä tekee yhteen laskettuna 8 000 työpaikkaa.


On täysin epärealistista uskoa, että Uusikaupunki pystyy yksin hyödyntämään syntyneiden teollisten työpaikkojen kasvupotentiaalin muuttumisen asukkaiksi. Jotta hyödyntämisessä onnistuttaisiin mahdollisimman hyvin, tarvitaan siihen Vakka-Suomen kuntien kesken sydämellistä yhteistyötä. Yhdessä itsenäiset kunnat pystyvät tarjoamaan enemmän kuin yksi tai kaksi itsekkäästi sooloilevaa kuntaa ja jopa toisiaan kampittavaa kilpailijaa. Kuntien yhteistyötarvetta lisää syntymässä oleva maakuntauudistus. Ilman yhteistyökykyisiä kuntia veroeuromme ja palvelut valuvat Turkuun. 

Tehty tutkimus osittaa selkeästi sen, mihin kunnan tulee satsata, jos se haluaa asukaslukunsa kasvavan hallitusti. Työpaikkoja meiltä löytyy, mutta miksei niitä voisi muuttaa asukkaiksi? Kun kukaan ei nauti pitkistä työmatkoista tai ikuisesta keikkatyöstä, tulee meidän satsata rohkeasti Vakka-Suomen elinpuitteiden kehittämiseen. Onnistuneen kehittämisen keskiöön nousevat väistämättä työikäisten ja heidän perheidensä tarpeet: Opetuksen taso, vapaa-ajan puitteet ja tarjonta sekä arjen yksityiset ja julkiset palvelut. Mitä enemmän meitä on, sitä paremmat palvelut meillä on ja sitä pienemmillä taksoilla seka maksuilla elämänlaatumme kustannamme. Ja mitä enemmän lapsiperheitä, sitä paremmat oltavat senioreillakin on.

Sen lisäksi, että autotehdas on Vakka-Suomen kasvun selkäranka, on se sitä, menestyvänä vientiteollisuuden yksikkönä, koko Suomelle. Voimme pohtia tehtaan merkitystä vaikkapa yhden euron suuruisella tuntipalkankorotuksella. Jos tehtaalla työskentelee 3 000 autonrakentajaa, nousee sieltä tuleva ostovoima 3 000 eurolla, päivässä kasvu 24 000 euroa, kahdessa viikossa 240 000 euroa, kuukaudessa noin 500 000 euroa ja vuodessa lähes 6 miljoonaa euroa.

Kykenemmekö käyttämään luovuuttamme ja olemmeko riittävän rohkeita maamme suurimman talouskasvun hyödyntämiseen, meillä ja naapureillamme on saumaa vaikka mihin!