Jos virkahenkilöt munivat rajusti ja heidän toimintansa on tavoitteisiin nähden päinvastaista eli he eivät kehitä kuntaa ja kuntalaisten palveluita vaan palvelut huononevat sekä kallistuvat eikö silloin luottamushenkilön pidä puuttua tällaiseen menoon? Eikö demokratia ole sitä, että luottamushenkilö pyrkii ajamaan avoimesti valitsijoidensa eikä sokeasti valmistelijoiden etua?

  Jos kaupungin väkiluku vähenee, sen yritykset vähenevät, verotulot vähenevät ja palveluita heikennetään, onko silloin kyseessä kuntalaisen, koko touhun rahoittajan, etujen mukainen toiminta? Jos miinusmaakareina häärivät virkahenkilöt alkavat pienen sisäpiirin kanssa vielä jakamaan kuntalaisten rahaa toisilleen, toteutuuko silloin vähimmässäkään määrin veronmaksajan etu?

  Jos virkahenkilö valmistelullaan ja valheillaan aiheuttaa heikoimmille kuntalaisille ongelmia, eikö luottamushenkilön tehtävä ole puuttua tällaiseen vääryyteen? Onko luottamushenkilön siedettävä, mykkänä vierästä vierestä katsellen, kuinka lasten asemaa heikennetään huonolla hallinnolla ja itsekkyydellä? Onko luottamushenkilön kuunneltava pohjattomia selityksiä ja hyväksyttävä pöyristyttävien munausten jatkuminen?

  Jos se on positiivista ja tulevaisuuteen uskomista, että jättää aivot ja arvostelukyvyn kotiin kunnan asioista päätettäessä, niin miksi meillä yleensä on luottamushenkilöitä? Jos yhden, kahden tai kolmen luottamusmiehen epäkohtiin liittyvät kysymykset ja korjausehdotukset ovat jotain hirvittäviä juttja, miksei heille vastata tai heille anneta tietoa? Miksi valmistelijat lopettavat puheluihin vastaamisen ja aloittavat julkisen mollamisen, joka etenee törkeän kunnianloukkauksen asteelle?

 Eikö kaikkialla hyväksytä maailma kehitys ja demokratian perussääntöjä? Eikö ole itsestään selvää, että kymmenistä ihmisistä jotkut saattavat olla toistensa kanssa erimieltä? Poistuvatko ongelmat sillä, että oppositolle ei vastata vaan keskustelun ja vastausten sijaan heidät leimataan likaisen työntekijöiksi? ONKO KUNNAN ONGELMIIN PUUTTUMINE JA NIIDEN KORJAAMISEN VAATIMINEN  LIKAISTA TYÖTÄ?

 Pitääkö itkevien äitien kanssa käydä virkahenkilöiden luona vain siksi, että voi todeta ettei mikään muuttunut? Muuttuuko kaikki valhe ja onneton tunuraointi positiiviseksi, kaikille kelpaavaksi hunajaksi vain siksi, että virkahenkilö on suoltanut sen ulos suustaan?  Onko luottamushenkilö enää kuntalaisen asialla, jos hän ei vaadi kuntalaiselle parasta  virkavalmistelua sekä laadukasta virkatyötä? Jos virkakoneisto ei pysty tuottamaan kuntalaiselle sitä, mitä kohtuudella sopii odottaa, eikö kuntalaisen edun  nimissä, luottamusmiehellä ole oikeus vaatia ja ajaa kaikin kyvyin muutosta parempaan?

 Virkahenkilöt ovat vain työkaluja, ketkä toteuttavat  luottamushenkilöiden, kuntalaisten parhaaksi, tekemiä päätöksiä. Jos lapsilta viedään koulut, jos jäljelle jäävät koulut ovat pöyristyttävän huonoja, jos ratkaisujen sijaan syytetään koululaisten vanhempia ja tarjotaan selityksiä, eikö silloin luottamushenkilöllä ole oikeus vaatia selkeitä muutoksia. Jos luottamushenkilö ei tee tätä, hän ei ole kuntalaisten vaan virkakoneiston asialla!

 Jos luottamusmies pyrkii tekemään kaikkensa kuntalaisen eteen saamatta minkäänlaista myötäkaikiua virkakoneistolta, muuttuuko hän silloin vainoajaksi ja ajojahdin ylläpitäjäksi vain siksi ettei alistu virkakoneiston ja sen lakeejoiden hiljentämäksi?  Jos luottamushenkilön toiminnasta tai käytöksestä ei löydy yhtään epäasiallista merkintää pöytäkirjoissa, jos hän ei ole missään joukkoviestimessä massaviestittänyt mitään virkakoneistoa kohtaan, voiko hän olla vihakirjoittaja ja vainoaja? Jos luottamushenkilö ei saa olla kuntalisten asialla eikö silloin  vika ole luottamushenkilöorganisaatiossa, joka ei ole kypsä sen enempää avoimeen keskusteluun kuin demokraattisen päätöksentekoon.

 Miten kuntalaisten etua sitkeästi ajava, mediaa tietoisesti välttelevä valtuutettu voi olla vihapuheiden tai ajojahden vetäjä saatikka siihen osallistuja? Ei mitenkään? Löytyisiköhän ajojahti ja vihapuheiden vetäjä sieltä, missä julkaistaan viikosta viikkoon ja  vuositolkulla parjaavia muutamista valtuutetuista kirjoituksia vain siksi, että he ovat joistain asioista erimieltä, he kysyvät faktoja sekä tekevät parannusehdoksia nykyiselle menolle?

              TARVITAANKO SANKAREITA, MIKÄ ON SANKARIN HINTA?: