Osalleni tuli runsaasti palautetta Kalannin kouluoloista. Niin opettajat kuin lasten vanhemmat kääntyivät puoleeni lukuisat kerrat. Vanhempien negatiivinen palaute alkoi jo keväällä. He eivät saaneet haluamaansa tietoa koululta ja lukujärjestyksen teko tuntui ylivoimaiselta. Lukuisista ongelmista keskustelin sivistyspalvelujohtajan kanssa ja hän saattoi asiat, lähes poikkeuksetta, oikealle tolalle. Joissain asioissa ei hänen mielestään tarvinut tehdä muutoksia.

 Yhtenäiskoulu aloitti toimintansa syksyllä ja jälleen tuolloin useat vanhemmat purkivat ihmetystään minulle. Ensimmäisen luokan oppilaalla saattaa olla jopa kolme eri opettajaa. Parhaimmillaan jossain oppiaineessa voi yhdellä luokalla olla neljäkin opettajaa. Jopa kahdeksan eri opettajaa saattaa opettaa yhtä luokkaa - onneksi ei samaan aikaan. Muistaakseni Steiner-koulussa pyritään siihen, että sama opettaja opettaa lapsia aina kahdeksanteen luokkaan saakka. Kalannissa monilla luokilla oma luokanopettaja opettaa luokalleen vain puolet viikon oppitunneista. Lisäksi vanhemmat ihmettelivät johtajaopettajien sijoittelua, heitä ei kuulemma ole Männäisillä. Aina kyselyihin vastaa yläkoulun opettaja.

 Edellä mainituista asioista kertoivat minulle ihmettelevät vanhemmat. Samaa ovat julkituoneet myös opettajat. Lisäksi opettajien huoli itsensä ja kolleegojen jaksamisesta kasvoi ja kasvaa edelleen. He kertoivat työtovereidensa pitkistä sairaslomista, henkilökunnan rangaistuksista. Näiden lomien taustalla sanottiin olevan jaksaminen ja painostus. Perusteettomat määräaikaisuudet (kouluverkkoratkaisun piti ne lopettaa)jatkuvat ja pelko on paras äänenvaimentaja. Kaikkein ihmeellisin, usealta taholta, kuulemani tapaus kertoo oppilaiden jopa kollektiivisesti uhanneen lakolla.

 Kuntalaisten edunajajana minun on pakko puuttua em. ongelmiin. Ne eivät mielestäni kuuluu normaaliin koulunkäyntiin, eivätkä ne ole selitettävissä. Nyt Kalannissa täytyy tehdä jotain! Ko. kouluongelmista en ole käynyt syvällistä keskustelua sivistyspalvelujohtajan kanssa hänen sairaslomansa vuoksi. Asiaan vaikuttaminen lautakunnassa on täysin turhaa ajan haaskausta, siksi olemme valmistaneet asian tiimoilta aloitteen. Ongelma on melkoinen ja koskee niin lapsia kuin opetushenkilöstöä. Mielestäni siihen täytyy puuttua vahvasti ja nopeasti!

 Viime viikkoiseen sivistyspalvelujohtajan viranhaltijapäätöksen rehtorinnimitykseen totean oman näkemykseni: En usko em. päätöksen syntyneen sivistyspalvelujohtajalta ilman voimakasta ulkoista motivointia. Voin miltei mennä VALALLE siitä, että pystyn nimeämään motivoinnin tehneen JOUKON.

 Haluan korostaa, että en ole käynyt minkäänlaista keskustelua sivistyspalvelujohtajan kanssa hänen sairaslomansa jälkeen, en livenä enkä puhelimessa. Ainoastaan viime perjantaina hän esitti minulle retoorisen kysymyksen, johon vastasin:Aivan varmasti! Eikä myöskään pidä syyttää sivistyspalvelujohtajan miessihteeriä siitä, että saan senkin tietooni, jos neula putoaa sivistyspalvelujohtajan pöydältä!

                                 EI KAI MEILLÄKIN NÄIN: