Suomalaiset ovat saaneet itsenäisyyden kovalla taistelulla ja suurin uhrauksin. Taistelulla Suomi saavutti itsemääräämisoikeuden ja vapauden päättää omista asioistaan.. Valtiona Suomi onnistui luomaan turvallisuutta ja tasa-arvoiset puitteet kansalaistensa elämälle. Kenekään ei tarvinnut pelätä sen enempää ulkoista vihollista kuin kotimaassa piilevää epätasa-arvosta kumpuavaa vääryyttä. Suomalainen pystyi olemaan varma, että Suomi pitää hänestä huolen: KETÄÄN EI JÄTETTY! 

 Itsenäisyyden pohjalta syntyvävät kansalliset ja yhteisölliset uroteot, kuten talvisodan saavutukset, sotakorvausten maksu ja muut mahdottomilta tuntuvat menestystarinat. Toimivan itsenäisydeen suurin tuotos toisen puolesta uhrautumine ja talvisodanhenki vaativat vapautta, rehellisyyttä ja sitä kautta syntyvää me-henkeä.

 Mistä vapaudesta on kyse, kun ihmiset luottavat toisiinsa ja uhrautuvat toistensa puolesta? Kyse on tasa-arvoisesta, kaikki ajatussuunnat huomioivasta SANANVAPAUDESTA, josta taasen kumpuaa luottamus lähimmäiseen ja yhteisöön. Kiivaat, avoimet keskustelut ja erinäkökannoista tasapuolisesti jaettavat tiedot yhdistävät keskustelijoita. Sen seurauksena syntyy rehellisyyteen perustuva lähimmäisestä välittäminen. Tämä toimii niin valtakunta-, yritys- kuin paikkakuntatasolla.

 Jos taasen sananvapaus puuttuu, mielipiteet julkaistaan valikoiden ja totuutta piilotetaan tai peräti väärää tietoa jaetaan, syntyy eripuraa ja lujinkin linnoitus hajoaa. Sokea manipulointi on itsenäisyyden, vapauden ja yhteisöllisyyden tuhoava voima. Jopa suuri ja mahtava Neuvostolitto hajosi, kun sananvapaus korvattiin henkilöpalvonnalla ja uutismanipuloinnilla.

 Kuinka on meillä valtakunnan- tai paikallistasolla? Missä on esim. EU:n tuoma kaikille tasaisesti jakautuva vauraus, entä Euron mukana luvattu tulevaisuuden varmuus? -Ei missään! Tämän vuoksi kansa etsii uusia vaihtoehtoja, sen luottamus ja yhteisöillisyys on hävinnyt? Entäpä Uusikaupunki? Koska olet nähnyt Uutis Sumutuksessa tasapuolista uutisointia, jossa molemmat näkökulmat tuodaan esiin. Kun katsot em. läpyskän vakiopalstoja tai toimittajan jututtamia henkilöitä, on kaikki yksipuolista. Vain yhtä ajatussuuntaa tuodaan julki ja sen tukemiseksi tehdään kaikki - AIVAN KAIKKI! Esim. minä olen kolmen vuoden aikana KYSYTTÄESSÄ sanonut po. läppänälle yhden ainoa virkkeen ja sitäkään ei julkaistu.

Meiltä puuttuu isolta osalta yksi itsenäisyyden peruskivi eli sananvapaus. Kun totuus ja valheet paljastuvat,  vaihtuu valta. Sumutettu kansa käy voimalla sumuttajia vastaan. Lopulta syntyy eräänlainen vallankumous, jonka seurauksena syntyvät yhteisöllisyyden puuttuvat elementit eli sananvapaus ja yhteisöllisyys!

                         HYVÄÄ ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ!