Väliaikaisen valiokunnan juristiseen jokellukseen kannattaa perehtyä tarkemmin. Tutkiminen ja kevyt esitetyn tekstin soveltaminen herättää erikoisia ajatuksia ynnä miellemahdollisuuksia: Jos virkahenkilö saa juntattua jotain läpi hallituksessa esim. uimahallille hankittavan yritykselle vuokratavan helikopterin, pohditaan kaupungille aiheutuneen tappion osalta ainoastaan helikopterin vuokraa ja jos helikopterista ei tehdä yrityksen kanssa vuokrasopimusta, ei tule vuokratappioitakaan. Olisikohan paikallaan pohtia myös  esim. 500 000€ helikopterin hankinnan hyötyä kaupunkilaisille ja sitä, mitä tuolla hinnalla mahdollisesti saataisiin kaupungille?


Meillä ns. rättihalliin upotettiin lähes, ellei yli, 400 000€. Samaan aikaan kun kaupunkilaisten rahoittamassa, omistamassa ja kaupunkilaisille hyödyttömässä hallissa toimi ilmaiseksi , ilman vuokrasopimusta yritys lopetettiin kaupungissamme kouluja, myytiin kaupunkilaisten omaisuutta miljoonilla, ajettiin alas palveluita, lomautettiin työntekijöitä, nostettiin taksoja ja veroja sekä haettiin valtiolta harkinnanvaraista köyhän kaupungin apua. Olisiko halliin upotetusta rahasta ollut hyötyä jossain muualla ja onko hallista vieläkään mitään riemua kaupungin asukkaille?

http://jaavaat666.blogspot.fi/2014/01/virkahenkilo-voi-topata-huoletta-78-000.html?showComment=1389888491112#c1835209112169127442