Tässä muutama fakta Lokalahden luokanopettajan viran täyttämisestä:

1. Inkeri Parviaisella ei ole yhtään ääntä lautakunnan kokouksessa. Hän esittää mitä esittää eikä sillä välttämättä ole lopputuloksen kanssa mitään väliä. Lautakunta voi valita tehtävään toisen hakijan. Otto-oikeudella kaupunginhallitus voi puuttua valintaan.

2. Virtanen on ollut koululaitoksemme palveluksessa kahdeksan vuotta ja tästä ajasta hän on toiminut kuusi vuotta rehtorina. Kun moitteita ei ole tullut, on hän MINUN tulkintani mukaan paras valinta po. virkaan. Mielestäni asia on jopa itsestään selvä.

3. Tunnen Virtasen hyvin ja puhuin hänen puolestaan jo viime vuonna valintatilaisuudessa ja samoin tein edellisessä lautakunnankokouksessa. En tehnyt näin siksi, että olen valitsemassa "kaveria" luokanopettajan virkaan, vaan siksi, että pyrin valitsemaan parhaan tarjokkaan virkaan. Haastattelujen ja kokemuksen perusteella, paras, kokenein ja varmin henkilö oikeaksi valinnaksi on Virtanen.

4. Ketään ei valita suoraan Lokalahden rehtoriksi. Rehtorin nimittää Parviainen viranhaltijapäätöksellä. Tästä päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Näin myös tullaan tekemään, mikäli valinta ei kohdistu parhaaseen tarjokkaaseen.

5. Haastattelutilaisuudessa vallitsi haastattelijoiden kesken hyvä ilmapiiri. Ainostaan kerran korotettiin ääntä ja sen tein minä. Ainoastaan kerran yritettiin tehty kysymys keskeyttää. Kyseessä oli minun kysymykseni Virtaselle. Ääntä korottamalla sain esittää kysymyksen, joka päättyi työhistorian maalailun jälkeen sanoihin: Oletko kävelevä katastrofi? Haastatteluista annan täyden tunnustuksen puheenjohtaja Ankelolle!

6. Tilaisuudessa tapahtui jotain ihmeellistä. Tämä ihmeellisyys heittää varjon aivan toisaalle kuin Virtasen suuntaan. Kyseessä on asia, jota ei voi olan kohautuksella ohittaa. Nostan sen esiin lautakunnan kokouksen jälkeen. Tavallaan olen puuttunut siihen jo aikaisemminkin.

7. Jos joku haluaa vaikuttaa asiaan,suosittelen yhteyden ottoa lautakunnan jäseniin. Kertokaa rehellisiä faktoja lautakunnan jäsenille. Haukkuminen tai jeesustelu ei auta ketään.

8. Eilen keskustelin valintaprosessista Parviaisen kanssa. Pidän Virtasen valintaa itsestään selvänä ja samalla ilmoitin Inkerille epäilykseni siitä, että oudoista toimista nousee varmaankin jumalaton kohun eli keskustelu kiteytyi sanaan: KANNATTAAKO?. Missään en ole käskemällä pyrkinyt vaikuttamaan Parviaisen tai kenenkään muun lautakunnan jäsenen omaan valintapäätökseen.

                                                   VOIHAN SURKEUTTA: