Ensinnäkin säästäminen on sitä, että pistetään satasesta kymppi syrjään. Meillä ei ole tuota satasta, joten emme pysty säästämään vaan joudumme karsimaan kuluja! Suomen valtion apuun, globaalin tilanteen vuoksi,  emme enää voi luottaa, ellemme liity osaksi Kreikkaa. Tuolloin valtion apua saattasi siunaantua rutkastikin.

  Kaupunginhallituksen ja puheejohtajiston on kyettävä tekemään johtopäätökset kykyjensä riittävyydestä tehtäviensä hoitoon. Mikäli ne eivät tähän pysty on valtuuston puututtava asiaan. Valtuustohan käyttää korkeinta päätösvaltaa ja nyt on korkea aika ottaa valta käyttöön.

 Kakki ei-välttämättömät investoinnit pistetää välittömästi jäihin, esim. Alisenkadun hössötykset, Energiapuiston tiehankkeet, Kalannin koulun ja ympäristön jo 200 000€:n paisumassa, olevat rakennelmat! Kaikki raha, minkä jätämme käyttämättä, on pois viimeisen viivan alta löytyvästä miinus-summasta! Siksi kaikki kekkerit, matkat, alkoholin tarjonta jne. lopetetaan!

 Olli Mäkelä palkataan selvittämään kaupungin tila ja löytämään lääkkeet talouden tasapainottamiseksi. Toinen vaihtoehto on Anne Takalan pistäminen vastaavaan SELVITYStehtävään. Ensimmäinen kohde on sosialipuoli, josta todennäköisimmin löytyy sellasia karsttavia kuluja, jotka eivät vaikuta kuntalaisten palveluihin!

  Kaupunginjohtaja keskittyy pelkästään kahteen suureen hankkeeseen: etanolitehtaaseen ja soijatehtaaseen. Näiden mukana kaupunkimme joko nousee tai kaatuu lopullisesti! Siksi tälle sektorille tarvitaan statukselta, tiedoilta ja osaamiselta kaupungin korkein taho!

  Kaupungin yhtiöihin on asetettava henkilöt, ketkä ovat riittävän valveutuneita ja motivoituneita ymmärtämään ja ajamaan kuntalaisen etua. Yhtään nykyisen menon sokeaa siunaajaa ei yhtiöiden hallituksiin kaivata! Samalla yhtiöiden toiminta on saatava avoimemmaksi.

  Henkilöstön asema on tarkasteltava pitkässä juoksussa. Eläköityminen   huomioiden on kyettävä tekemään selkeä suunnitelma, jolla turvataan kuntalaisen palvelut kohtuullisin kuluin työntekijötä kohtuuttomasti rasittamatta. Samalla suoritusportaan määräaikaisista työsuhteista on päästävä irti.

  Päätöksenteon on muututtava avoimeksi. Valtuuston on istuttava säännöllisesti ja valtuutettujen niin halutessa. Poliittisten ja hallinnollisten vippaskonstien ja kaverien hyysäämisten on loputtava. Kaupungin henkilökuntaa on rohkaistava avoimeen keskuasteluun ja tomintojen kehittämiseen. Keskustelin ison koulun opettajien kanssa ja voi itku, mitä kuulin sielläkin tapahtuvan..., mutta mitään ei voi tuoda julki; Siksi työntekijöillä on oltava oikeus epäkohtien esiintuontiin! Pelolla ja varoituksilla hallitsemisen on loputtava!

 

                                  TEHDÄÄN TÄLLAINEN UKI