Uudenkaupungin kaupungin kaupunginvaltuusto 16.12.2010

Valtuustoaloite: Pohitullin ja Viikaisten kouluista muodostettavan
yhtenäiskoulun rehtorin virka asetettava julkiseen hakuun

Sivityspalvelujohtaja on 17.11.2010 tehnyt viranhaltijapäätöksen §108.
Tässä päätöksessä Pohitullin rehtorin toimenkuvaa laajennetaan
1.1.2011 alkaen siten, että hän vastaa Pohitullin koulun lisäksi
Viikaisten 1-9 luokkien ja jatkossa Pohitulli-Viikainen yhtenäiskoulun
hallinnosta ja muusta toiminnasta.

Tämä viranhaltijapäätös on ristiriidassa koulutuslautakunnan
virantäyttökäytännön kanssa. Yleensä lautakunnan jäsenet pääsevät
mukaan työhönottohaastatteluihin ja pääsevät päättämään työpaikkojen
täyttämisestä. Näin on toimittu, vaikka hakijoita olisi ollut vain
yksi.

Syyskuussa 2010 sivityspalvelujohtaja on päättänyt perustaa työryhmän
valmistelemaan yhtenäiskoulun toteuttamista. Tämä työryhmä esitti,
että yhtenäisen peruskoulun/Viikaistenkoulun rehtorin tehtävät
julistetaan haettavaksi. Sivistyspalvelujohtajan viranhaltijapäätös
sotii niin yleistä henkilökunnan rekrytointikäytäntöä ja asiaa
valmistelleen työryhmän päätöstä vastaan.

Lisäksi viranhaltijapäätöksestä §108 on tehty oikaisuvaatimus, jota
sivityspalvelujohtaja ei esitellyt koulutuslautakunnalle joulukuun
kokouksessa. Hän lupasi tuoda oikaisuvaatimuksen lautakunnan
käsiteltäväksi vasta seuraavassa tai sitä seuraavassa lautakunnan
kokouksessa. Tuolloin ko. rehtori on jo aloittanut
viranhaltijapäätöksen mukaisesti laajennetussa tehtävässään.

Kun vielä huomioimme Kalannin yhtenäiskoulussa olevat ongelmat, voi
todeta, että kaupungistamme puuttuu riittävä tietämys yhtenäiskoulun
valmistelun ja käytännön toteuttamisen osalta. Lasten ja nuorten
kannalta on enemmän kuin tärkeää se, että heille niin keskeinen asia
kuin koulu ja sen toiminnan järjestelyt valmistellaan ja toteutetaan
niin hyvin kuin on mahdollista.

Esitämme, että kyseisen sivityspalvelujohtajan tekemä
viranhaltijapäätös §108 kumotaan kaupunginhallituksessa välittömästi,
Pohitullin ja Viikaisten kouluista muodostettavan yhtenäiskoulun
rehtorin virka on asetettava julkiseen hakuun ja turhan kiireen
välttämiseksi kyseisen koulun alkaminen siirretään 1.8.2012. Lisäksi
esitämme, että ko. erittäin merkittävän rehtorin valinta tuodaan
kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Tuolloin päätöksen tekee ylin
päättävä toimielin eikä yksittäinen virkamies. Näin tehty päätös -oli
se sitten mikä tahansa- lopettaa nyt opettaja-ammattikuntamme ja
kunnallisten päättäjiemme työ- ja päätäntäilmapiiriä nakertavan
huhumyllyn.

Uudessakaupungissa 16.12.2010

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut

Minusta tämä on todella asiallista tekstiä meikäläiseltä, kiitos miessihteerin!

                              RAPPARIA AINA TARVITAAN