"Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää edellä olevilla perusteilla, että kunnallista kansanäänestystä kouluverkosta ei järjestetä.
Käydyn keskustelun aikana valtuutettu Valkonen valtuutettu Veli-Matti Virtasen kannattamana ehdotti, että kansanäänestys järjestetään.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että sen aikana oli tehty pohjaehdotuksena olevasta kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, joten oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki keskustelusta yhteenvedon, joka hyväksyttiin. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Ote pöytäkirjasta

Suoritetussa äänestyksessä ne, jotka kannattivat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestivät "jaa" ja valtuutettu Valkosen ehdotusta kannattavat "ei".
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 jaa-ääntä ja 13 ei-ääntä.
Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 30-13 hyväksyä kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Äänestysluettelo liitteenä."

Kansan äänestystä kannatti Veli-Matin ja minun lisäksi:
Ruoranen Johanna SDP
Tähtinen Esko SDP
Kontu Mauri Keskusta
Kangas Tarmo Kokoomus
Vahtera Helle Keskusta
Loven Sanna Vasemmistoliitto
Aaltonen Juha (silloin SDP, nyt Muutos)
Salin Lauri Kristilliset
Polojärvi Eila SDP
Haverinen Pertti Kommunistit
Tähtinen Rainer (nyt Muutos)

Kannattaa panna merkille se, että demokratiaa ja kaupunkilaisten kuulemista pienten koulujen säilyttämisessä kannatti useampi Demari kuin keskustalainen. Muistakaa vielä se, että sama keskustalainen henkilö, joka ääni tetraalisesti väristen ja parta tutisten edellisessä valtuustossa, vaati kansan tahdon kunnioittamista ja esitti sillä perusteella asian ottamista esiin seuraavassa valtuuston kokouksessa, äänesti itse kaupunkilaisten kuulemista vastaan.

Kansanäänestykseen tarvittiin kaikkiaan reilut 600 äänioikeutetun kaupunkilaisen nimeä. Muutamassa päivässä nimiä kertyi yli 2 000, silti 30 valtuutettua vähät välitti kaupunkilaisten halusta vaikuttaa asiaan!