Sen minkä tarkastuslautakunta on todennut jo aikaisemmin ja toteaa jälleen ei varmaankaan vaikuta yhtään mihinkään. Pöyristyttävä oli jo Eero Laesterän kaupungintaloutta käsittelemän konsulttityön valtuustossa saama palaute. Pientä puhetta, muttei mitään muutosta. Meillä mikään ei saa kaupungin linjaa muuttumaan järkeväksi: Uusikaupunki on kuin hullu kameli, jota vielä hullumpi ratsastaja ohjustaa kohti rotkoa.

  Tilanteemme on todella surkea, sillä tehtäväänsä kyvytön hallitus ei hoksaa erota. Luokattoman virkamiestyön siunaus jatkuu reissaamisella höystettynä. Jos kaupunki olisi yksityinen yritys ja kaupunkilaiset sen osakkaita, olisivat muutoksen tuulet puhaltaneet ja heittäneet osaamattoman johdon syrjään. Mutta näin taidetaan mennä aina seuraaviin vaaleihin asti. Silloin katsotaan: Haluaavatko kaupunkilaiset maksaa entistä enemmän jatkuvasti huononevista palveluista.

Yksimielisen tarkastuslautakunnan tekstiä:

"On yllättävää, miten hitaasti U:gissa talouden tervehdyttämistoimet ovat muuttuneet todellisiksi säästöeuroiksi. Päätöksiä erilaisista sopeuttamistoimista on tehty jo lähes 10 vuoden
ajan eli vuodesta 2002. Tänä aikana U:ki on saanut valtiolta ns. harkinnanvaraista valtionosuutta
neljänä eri vuotena yhteensä noin 6.3 milj. euroa. Kunnallista tuloveroa on nostettu 2,25 %-yksikköä eli 18 %:sta 20,25 %:iin. Tosin tulee noteerata sekin, että vuoden 2002 tuloverotuottomme oli nykyrahassa täysin sama eli 46 milj. euroa kuin vuonna 2010 ! Veropohjaa
ei ole pystytty korottamaan, asukasmäärämme on lievästi vähentynyt joka vuosi eivätkä melko mittavat panostukset yritys- ja elinkeinotoiminnan tukemiseen ole realisoituneet toivotulla
tavalla.

Varsin kuvaavaa kroonistuneelle ja neuvottomalle tilanteellemme on se, että alunperin nopeita
säästöratkaisuja varten perustetusta säästötyöryhmästä on muodostunut pysyvä toimielin, joka on istunut jo kaksi vuotta eli toukokuusta 2009 lähtien - ja istuu edelleen - ilmeisesti koko valtuustokauden loppuun asti !

Kaupungin talouden kuntoonsaattamista ei ainakaan helpota vinoutunut ikärakenteemme. Vuonna 2030 mediaani-ikä U:gissa on arvioitu olevan 56 vuotta. Kun tiedetään pelkästään väestön ikääntymisen aiheuttaman lisäkulun olevan tulevina vuosina noin 63 euroa per. asukas eli yhteensä noin 1 milj. euroa vuodessa, muodostaa tämä yhdessä kuntataloutemme jatkuvan vajeen kanssa sellaisen kestävyysvajeen, jota on entistä vaikeampi kuroa kiinni.

Kaupungin talouden tasapainottamiselle ei sen omassa vallassaan vaihtoehtoina enää ole käytettävissä kuin käyttömenojen karsiminen ja toisena omaisuuden realisoiminen. Tulojen lisääminen harkinnanvaraisella valtionavustuksella lienee lähivuosina utopiaa, samoin tuloveroprosentin nostaminen nykyisestä, jopa monia naapurikuntiamme korkeammasta tasosta tulee olla poissuljettu.

Kaupungin ylimmän virkamies - ja luottamushenkilöjohdon tulisikin keskittää kaikki tarmonsa oman taloutemme kuntoonsaattamiseen. Voimia ei kannattane tuhlata kunnan perustehtävien kannalta toisarvoisiin asioihin kuten esim. joihinkin valtion päätettäviin kansallispuisto- ym. ympäristöhankkeiden vastustamiseen."

                                                    SURKEETA ON: