Luottamushenkilön toimenkuvaan kuuluu muutakin kuin juosta kokouksissa sanomassa joo joo virkamiesten valmisteluun. Useat kuntalaiset kääntyvät luottamusmiehen puoleen ja tämä vie saamiaan kiitoksia tai toiveita eteenpäin virkamiehille. Demokratia toimii ja kaikki ovat tyytyväisinä, kun luottamusmies toimii linkkinä kuntalaisen ja virkamiehen välillä.

 "Tätä osaa luottamusmiehen tehtävistä pidän parhaana. Mikään ei ole palkitsevampaa kuin menestyksellinen, tehokas ja tuottoisa yhteistyö ihmisten kesken. Onneksi pääosa ihmisten välisestä kanssakäymisestä päättyy toimintaan, joka tuottaa hyvää kaikille."

 Entäpä, jos kuntalaisen lähettämää viestiä ei saakaan vietyä eteenpäin? Entäpä, jos näitä kuntalaisia on useita? Entäpä, jos kyseessä on iso asia? Kuntalaisen viestin tyssähtämistä virkamieheen voidaan pitää harvinaisena. Jos näin kuitenkin käy, silloin demokratia ei toteudu. Jos asiaa ei saada lautakunnassakaan eteenpäin jää ainoaksi vaikutusmahdollisuudeksi hallinto-oikeus ja valtuustoaloitteet.

  Mikäli luottamushenkilö ei halua aiheuttaa ikävää julkisuutta kotikunnalleen, jättää hän oikeusprosessit  sikseen ja tekee ongelman tiimoilta valtuustoaloitteen. Hän ei voi jättää asian viemistä kesken, koska tuolloin hän ei hoida kunnollisesti luottamustehtäväänsä. Kuntalaisethan luottamushenkilön valitsivat puolustamaan etujaan, ajamaan asioita. Siihen suuntaan luottamushenkilö on vastuussa. Ei häntä ole valittu kaveeraajaksi, kahvinjuojaksi, kaveripiirin edusmieheksi tai mitättömäksi tuppisuuksi!

  Luottamusmiehen tehtävä muuttuu todella hankalaksi, jos hänen tekemiin aloitteisiinkaan ei suhtauduta vakavasti. Jos aloitteet tyrmätään, mitä mielikuvituksellisimmin perustein, on demokratian paikalliset toimintaedellytykset täysin tuhottu. Vaikutusmahdollisuuksia ei jää jäljelle enää kuin kaksi: Oikaisuvaatimukset ja oikeudenkäynnit.

  Kun luottamusmiesten tekemät aloitteet eivät herätä valmistelijoissa pienintäkään toimintaa, alkaa käsittelemättömiä aloitteita seisomaan kymmeniä ja niistä vanhimmat ovat jo vuoden ikäisiä. Jos tehdyt oikaisuvaatimuksetkin jäävät käsittelemättä vastoin lain määräystä: ON KÄSITELTÄVÄ VIIPYMÄTTÄ, tuolloin ei enää eletä järjestäytyneessä demokratiassa vaan anarkistisessa diktatuurissa.

  Jos hyllytettyjen valtuustoaloitteiden ja oikaisuvaatimusten tekijöiltä tarkentamatta ne tulkitaan tahallisesti väärin, ollaan jo ajauduttu tosi syvälle kuntalaisen oikeuksien polkemisessa. Mikäli hyvässä hengessä tehdyt kuntalaisen etua ajavat esitykset tulkitaan kiusaukseksi ja niitä viedään julkisuuteen esityksen tekijöiltä mitään kysymättä, voidaan puhua sosiaalisen kyvyttömyyden, itsekkyyden, kaverin hyysäyksen, Jumala-syndrooman, vastuuttomuuden ja ammattitaidottomuuden ristisiitoksesta.

  Ihmiset ketkä aiheuttavat edellä mainitun tilanteen syyllistyvät virkamiesaseman -ja luottamusmiesaseman väärinkäyttöön. He eivät työskentele kuntalaisten etujen vuoksi vaan pönkittävät omaa ja kaveripiirin asemaa kuntalaisten rahoilla. Minusta tällaiseen rikokseen on puututtava ja sen jatkumiselle on pistettävä piste.

   SURKEIMMAKAAN REPPANAN EI TAVITSE KULKEA KIUSATTUNA YKSIN:(katsokaa muitakin versioita laulusta, näette hyviä kuvia Hyypiästä)