Hallitus teetti 2009 kymmenillä tuhansilla euroilla mittava konsulttityön terveyskeskuksen ongelmista. Työstä löytyvät ongelmat ja siten myös ratkaisut. Miksi työ salattiin, miksi Lisa Pelttarin neuvoihin ei tartuttu, jos luottamushenkilöiden kiinnostus olisi ollut edes välttävää, olisiko taloutemme nyt miljoonia euroja paremmassa kunnossa? Ainoastaan Juha Aaltonen, Rainer Tähtinen ja Tarmo Kangas olivat kiinnostuneet po. konsulttityöstä, kun sitä jaoin halukkaille - MUITA EI IKÄVÄN NÄKÖINEN NIVASKA MOTIVOINUT! Juha Aaltonen yritti nostaa po. asiasta laajempaa keskustelua perustamalla TERVEYDENHOITOBLOGIN, mutta sekin luokiteltiin pahan ilman linnun aiheuttamaksi kiusaukseksi.  Tässä blogialustus niiltä ajoilta, kun tätä ongelmaa yritettiin saadaan kansallisesti vertailun kestäviin talouskuoseihin:

"TERVEYS$$$$KE$$$KU$$$$E$$$
12.09.2010 - 04:58

Olen keskustellut useiden henkilöiden kanssa terveydenhoitoomme liittyvästä talousongelmasta. Ei asian hahmottaminen ole vaikeaa, ainoastaan aikaa vievää, koska tiedon joutuu lypsämään osan sieltä osan täältä. Hallinollemme tyypillinen salailumenttaliteetti ja löpsöt luottamusmiesjohtajat nöyristetelyllään ja arkuudellaan ovat saaneet aikaan tämän vetkutuksen, josta on vuosi vuodelta aiheutunut suuriia, turhia kuluja Uudellekaupungille!

Ongelman syiden on täytynyt olla tiedossa niin koohoolle, ko. alan lautakunnalle kuin johtavalle virkamiehelle. Kaikke em. tahot ovat ainoastaan pyörittäneet peukaloitaan ja salailleet tai eivät ole viitseneet/osanneet/halunneet etsiä terveyspuolen talousongelman syitä. Koska tästä on aiheutunut suunnaton lasku kaupunkilaisille, eivät em. tahot ole toimineet, vähäisessäkään määrin, kaupunkilaisten etujen mukaisesti. Voivatko he toimia jatkossakaan kaupungin etujen puolesta? Tätä täytyisi voimakkaasti pohtia niin lautakunnassa, koohoossa kuin koojiikin saisi tuumia tekemisiään.

Aluesairaalan ja terveyskeskuksen johdon keskinäisten välien sanotaan olevan niin huonot, ettei saada aikaan edes puheyhteyttä. Puheyhteys löytyy, kun heitä korkeammat auktoriteetit käskevät keskusteuihin. Mikäli auktoriteeteiltä puuttuu auktoriteettius eli ovat nöyriä ja ujoja löpsöjä, mitään ei synny; kuten ei syntynytkään. Aluesairaalamme johtaja toimi merkittävässä tehtävässä Salon, Turunmaan ja Loimaan aluesairaaloissa. Näillä paikkakunnilla ei ko. henkilöllä ole mitään vaikeuksia tehdä yhteistyötä terveyskeskusten kanssa. Tästä voi jokainen vätää omat johtopäätökset huonojen välien aiheuttajasta.

Aluesairaalan kulut ovat nouseet menneinä vuosina joitakin prosentteja, kun terveyskeskuksen kulujen kasvu on kymmeniä prosentteja. Kun muualla lääkäri tienaa noin 5 000€/kk, meillä siihen on lyöty rutka lisä eli puhutaan 8 000€/kk, jotkut puhuvat jopa kymppitonnista kuukaudessa. Kun tähän otetaan lääkäreiden tehokkaiden työtuntien vertailu meidän ja muiden paikkakuntien terveyskeskusten välillä, jää tehokkuutemme varsin alhaiseksi. Maksemmeko siin turhan paljon turhasta?

Terveyskeskusemme hallinto on oma lukunsa. Joskus elettin sellaisen illuusion varassa, että Laitila liittyy toimintaan mukaan. Noina illuusioden kaavailujen aikoina kasvatettiin terveyskeskuksen hallintoa todella mittavasti. Kuten kaikki tietävät Laitila ei lähtenyt, kenties korkeiden hallintokulujen vuoksi, mukaan terveyskeskseemme. Silti raskas, ylimitoitettu organisaatio jätettiin terveyskeskukseemme.

Kun terveyskeskus hoitaa tehtävänsä hyvin sen kulut kasvavat, mutta aluesairaalan kulut taasen putovat, koska potilaita ei tarvitse sitä. Jos taas terveyskeskus lähettää, matalla kynnyksellä, potilaita aluesairaalaan, pitäisi tuolloin aluesairaalan kulujen nousta ja terveyskeskuksen kulujen laskea. Aluesairaalan ja terveyskeskuksen toiminnat täydentävät ja liittyvät siinä määrin toisiinsa, että niiden tehokkukkuutta tai kalleutta täytyy aina verrata yhdessä. Mikään simppeli lukujen vertaaminen meidän ja verrokkikuntien kesken ei kerro koko kaikkea toimintatodellisuudesta.

Voiko ratkaisu ongelmaamme olla hallinnon kohtuullistaminen tarpeiden mukaan? Voisiko meillä maksaa lääkäreille saman palkan kuin muualla vai lakoisivatko he silloin maailman tuuliin? Forssassa on aluesairaalalla ja terveyskeskuksella yhteinen hallinto, toimisiko sama meillä?

Ensinnäkin haluaisin keskustelijoiden suhtauvan esittämiin näkemyksiin väittäminä. Toivon, keskustelun edetessä, niiden kumoamista tai täydentämistä. Muutama kysymys vielä loppuun: Miksi ensimmäistä konsulttityötä ei kelpuutettu tai julkaistu? Miksi joku kuntaliitos-sepityksen väsännyt "tuttu ja turvallinen" konsultti otettiin tilalle? Miksi asia on päästetty tähän malliin? Ovatko tehottimein lääkärien kohttuuttomat palkat ja kallis hallinto aiheuttaneet kaupunkimme taloudelliset ongelmat? Miks tämäkin ongelma on jäänyt maton alle ja se täytyy tiikereiden ja susien kanssa kaivaa esille? Miksei meillä toimita kuin muualla eli ollla avoimia ja puututa heti ongelmiin?"