Ei voi olla kaupungin ja sen asukkaiden eli lain mukaan toimimista, jos aiheuttaa huolimattomuudella ja/tai kavereiden suojelulla kaupungille mittavia vahinkoja. Myös hän, kuka tämän hyväksyy tai jättää sen huomiotta toimii lain vastaisesti.


 Nyt on kyse todella mittavista vahingoista kaupungille ja sen asukkaille aiheutetuista, joten mielestäni vastuuvapautta ei voitu myöntää ja valiokunnan perustaminen oli tarkoituksenmukaista ja perusteltua. Valiokuntahan valmistelee po. asian ja lopullisen päätöksen valiokunnan valmistelemasta esityksestä tekee valtuusto. Kun asia tulee viimein valtuustoon, siellä käydään äänestys, jossa jotkut saattavat äänestää vastuuvapauden puolesta ja toiset sitä vastaan.

http://jaavaat666.blogspot.fi/2014/01/valiokunta-toimi-odotusten-mukaan.html