Ohjausryhmä ei tiedä, kaupunginjohtaja ei vastaa, konsultti kysyy apua, näin eteni menneen viikon kuntalaistenkuulemistilaisuudet . Aina, hiukankin kinkkisempään, kysymykseen joutui vastaamaa sivistyspalvelujohtaja.  Samalla vastaaja leimattiin koulujenlopettajaksi numero: 1!

   Virkamies tekee kuinka esimies tai luottamusmiehet käskee. Nyt sivistyspalvelujohtaja joutui selittelemään  kaupunginjohtan konsultilta tilaamaa työtä. Missä korkea virkamihemme luuraa, jos jotain isoa tai negatiivista tapahtuu kaupungissamme? Kenties hän istuu autossa? Leikkaa kaupan avajaisissa nauhaa? Saako hän tietoa sylttytehtaan ystäviltään? Käykö hän ikuisia yritysneuvotteluja mainostamallaan 4% onnistumisprosentilla?

    Kaupunginhallituksenpuheenjohtajalle täytyy nostaa hattua esiintulosta! Omalla naamallaan allekijoittaen hän esittää asioita. Asioista voidaan olla erimieltä. Se on jotain tässä kaupungissa, että selkeästi esittää näkemyksensä pistäen samalla persoonansa peliin! On upseerimaista johtaa joukkoja edestä!

    Em. henkilön  mielipide julkaistiin Sylttytehtaan Sanomissa, jossa hän mm. pahoittelee vaihtoehtoisten mallien puutetta konsultin viritykselle. Näitä malleja on tarjottu helmikuusta asti, mutta nepä eivät ole kelvanneet. Joni Lohimies ojensi helmikuussa Ossi Pelttarille aloitteen, jossa kysytiin: Muuttoliike suuntautuu maalle. Onko tutkittu kaavoitusmahdollisuutta kyläkoulujemme lähelle? Strategiaseminaarissa Sanna Loven lausui näin: Kyläkoulut on otettava osaksi kaupunkimme markkinointia!

    Kaupunkimme tarvitsee luovaa, aktiivista ja dynaamista johtajaa. Johtajaa jolla on johtajuutta ja kykyä ottaa vastaan tietoa. Johtajamme on kyettävä jakamaan vastuuta sekä kyettävä alistumaan tulosvastuullisiin tavoitteisiin. Ei riitä, jos johtajan osaminen rajoittuu nauhan leikkaamiseen kaupan avajaisissa!