Osa valtuutetuista haluaa itselleen kaiken mahdollisen tiedon, jotta päätöksenteko onnistuisi omin voimin ja kolleegojen kanssa keskustellen. Nämä valtuutetut etsivät tietoa niin meiltä kuin muualta. He myös kokoontuvat säännöllisin väliajoin keskustellen ja vaihtaen mielipiteitä ja näkemyksiä.

    Toinen valtuutettujen ryhmä suhtautuu omaan valmisteluumme kuin Imaami Koraaniin. Kaikkeen uskotaan ilman kritiikkiä ja kaikki tehdään syntyneen kritiikin torpedoimiseksi. Ollaan valmiita mitä niljakkaimpiin tempauksiin, jotta juoksupojan rooli tulisi täytettyä mahdollisimman uskollisesti ja nöyrästi!

    Kolmas valtuutetturyhmä koostuu heistä, kenen epäilyt valmistelua kohtaan kasvat koko ajan. Tätä ryhmää hallitaan manipuloinnilla, erilaisella pelottelulla, fraaseilla ja väärällä tiedolla. Tämä ryhmä ratkaisee kaupunkimme kohtalon. Tähän ryhmään kuuluvilta vaaditaan eniten ja sitä enemmän heiltä vaaditaan, mitä isompaan puolueeseen he kuuluvat!

    Oma lukunsa ovat virkamiehet, ketkä touhuavat mitä lystäävät. Itsekkäiden syiden vuoksi he antavat peräti väärää tietoa, uhkailevat työtovereitaan ja soittelevat häirikköinä jopa luottamusmiehille. Nämä omaa posaasa hyysäävät niljakkeet ovat valtuuston kolmijaon aiheuttajia. He ovat kaupungin kehittymisen jarru ja eripuran käyttövoima. Näiden tyyppien suitsiminen on ensimmäinen asia, mihin valtuutettujen täytyy puuttua!