Viimeviikon lopulla Mauri Kontu halusi luoda neuvottelut "työpaikkakiusaus"-episoodin osapuolten kesken. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja piti ajatusta hyvänä, Niinpä tänään klo:17:00 asianosaiten piti istua Mörnen kokoushuoneesee "pyöreänpöydän"-periaatteella. Kaikki muut olivat valmiita keskusteluihin. Ainoastaan kaupunginjohtaja Kari Koski ilmoitti ettei tule tapahtumaan. Kaupunginhallituksen puheenjotajakin, käsitykseni mukaan, vetosi Kosken tulemiseksi paikalle. Koski oli ilmoittanut ettei hän eikä muutkaan virkamiehet saavu keskustetilaisuuteen.

Tämä viimeistään osoittaa sen, että meillä luottamusmiehet ei komentele virkamiesjohtoa. Elämme siis todellisessa virkamiesdiktatuurissa! Seuraavassa blogikirjoitus vuoden takaa. Siitä selviää hyvin se, että me, Juha ja minä, olimme halukkaita keskustelemaan. Niin kutsu kuin vastaus ovat autenttista postitettua virallista tavaraa:

"Kutsu ja vastaus
08.03.2011 - 22:07


Häirintää ja epäasiallista kohtelua koskeva selvitystilaisuus

Työturvallisuuslain 28 §:n mukainen selvitystilaisuus koskien virkamiesten Kari Koski, Inkeri Parviainen ja Seppo Ryösä kokemaa häirintää ja epäasiallista kohtelua järjestetään

maanantaina 14.3.2011 klo 15.00 kaupungin virastotalon kokoushuoneessa 427 (4. kerros).

Tervetuloa !Mirva Lambacka

henkilöstöpäällikkö

Jakelu Juha Aaltonen

Jari Valkonen

Kari Koski

Inkeri Parviainen

Seppo Ryösä

Mika Pihlajaniemi, työsuojelupäällikkö

Pirjo Oksa, työsuojeluvaltuutettuKiitokset huomioimisesta ja kutsusta!

Meillä ei ole mitään tapaamisia tai kahvihetkiä vastaan.
Mielellämme keskustelemme asioista ihan kenen kanssa tahansa. Haluamme kuitenkin kutsunne johdosta selvitettävän ensin sen, mikä on meidän asemamme kaavailemassanne tilaisuudessa? Hääkutsustakin ilmenee kuka on vieras ja kuka taasen sulhanen. Sama pätee teloitukseen, jossa jo ennalta tiedetään, kuka on pyöveli ja kuka teloitettava. Haluamme siis meille selvitettävän, mikä statuksemme on tapahtumaan nähden ja vieläpä rohkenemme odottaa uskottavaa selvitystä.

Jos kyse on kokoontujille tasa-arvoisesta tapahtumasta, tapaamisajankohdan olisi syytä olla yhdessä sovittu. Sama koskee luonnollisesti myös tapaamispaikkaa. Jos keskustelulta halutaan hedelmällisiä tuloksia, täytyy kutsun olla edes jollain tapaa korrekti. Jospa siis lähestytte meitä uudestaan ja saadaan tämä projektinne? tyylikkäästi käyntiin ja päätökseen!

Yhteistyöterveisin:

Java Valkonen Juha Aaltonen"