Suora ote Turun Yliopiston Aerobiologian yksikön tekemästä, Pohitullin "home"-tutkimuksesta:

"1.3. Määritysrajan alittavia tuloksia oli alle 25%.
Mittauskokonaisuudessa määritysrajan alittavien tulosten vähäisyys selittyy poikkeavasta tilanteesta
näytteenottohetkellä. Tutkittavien tilojen osalta tuloilmanotto oli rakennuksen 2-kerroksisen osan puoleisessa
päädyssä katolla. Tuloilmanottokohta sijoittuu lähelle pohjakerroksen putkivauriosta ulos puhaltavaa
kuivausilman poistoa. Lisäksi kuivattavaa tilaa ei oltu osastoitu ja lämmin kuivausilma muutti tilannetta
pohjakerroksen teknisen työn tiloissa ja mahdollisesti myös muuten koko rakennuksen ilmanvaihtoa:
Putkivuodosta johtuneet kuivaustoimet selittävät määritysrajan alittavien mittausten vähäisyyden. Tarkempi selostus mittauspöytäkirjassa."

Tämä lukee, hallitukselta pois jätetyssä, mittauspöytäkirjassa, suora lainaus:"Putkivuodosta johtuneet kuivaustoimet selittävät paitsi määritysrajan
alittavien mittausten vähäisyyden myös havaitut matalat pitoisuudet
kosteusvauriota indikoivaa lajistoa."

 Edellä olevan luin koulutuslautakunnassa. Tämä esitettiin kaupunginhallituksessa. Lautakunnassa asiasta ei saanut keskustella. Kaupungin hallituksessa asiaan ei otettu mitään kantaa. Näistä syistä johtuen tein aloitteen rehtorin koulutuslautakunnassa antamaan tulkintaan, jonka mukaan tutkimus todistaa koulun homeettomaksi 100% varmuudella.

  Kuntalaisen pyynnöstä puutuin ko. asiaan, koska kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen siitä, että Pohitullin koulu on tutkittava mahdollisten homevaurioiden varalta. Minulle niin ko. koulun lasten ja opettajien terveys on erittäin tärkeää. Tästä johtuen haluan varmuuden koulun homeettomuudesta.

  Muistakaa myös, minkälaisia lahonneita puita koulusta vietiin kuutio tolkulla. Näistä oli valokuvia ja kuvareportaasi  Aluesanomissa. Lisäksi kävin itse koulun alla katsomassa homeisten puiden alkuperäistä paikkaa! Jos valtuutettu ei puutu yllä oleviin ongelmiin kuntalaisen pyynnöstä, ihmettelen moisen valtuutetun motiiveja!

                        POHITULLIN KOULU ON OSA TÄTÄ: