Tässä on, sanasta sanaan, valtuustossa kirjallisena tekemäni esitys:

 "Valtuusto 5.11.2012
 
Käsiteltävä asia on ollut kolmasti hallituksessa ja nyt se on jo toistamiseen kaupunginvaltuustossa. Edellisellä kerralla valtuustolle luvattiin kunnollinen selvitys po. epäselvyyksiin; Tuolloin huomautin, että kuntalain mukaan kaupunginhallituksen päätehtäviin kuuluu kaupungin taloudesta vastaaminen. Samoin mainitsin, että, lain mukaan luottamushenkilön on toimittava kaupungin ja sen asukkaiden parhaaksi. Kun katsomme, käsiteltävän asian tiimoilta, hallituksen valtuustolle antamaa vastausta, voin surullisena todeta kaupunginhallituksen pelanneen vain aikaa. Totuus, joka ensin yritettiin salata ja puolihuolimattomasti ujuttaa valtuustossa läpi, siirrettiin yli vaalien ja vieläkin se yritetään jättää kertomatta valtuustolle. Jos totuus olisi kerrottu ajallaan, olisiko muutama vaalien ääniharava jäänyt rannalle?
 
Kun tarkastelemme asian käsittelyä hallituksessa, en voi välttyä epäilyltä, että vieläkin salataan totuutta tai peräti suojellaan jotain henkilöä. Vai voiko joku väittää kaupungin ja sen asukkaiden edun toteutuvan silloin, kun kaupunkilaisten rahoilla tehdystä kiinteistöstä ei tehdä vuokrasopimusta ja yritys saa vuosia toimia ns.  kaupunkilaisten piikkiin? Toteutuuko kaupungin ja sen asukkaiden etu silloin, kun hehkutetaan satojen työpaikkojen saapumisesta kaupunkiin, mutta todellisuudessa salataan valtuustolta, yhden työpaikkoja luvanneen, yrityksen olevan kykenemätön suorittamaan kaupungille lupaamiaan sitovia velvotteita?  Kun kaupunginhallituksen tulisi vaatia johtavilta virkamiehiltä budjettikuria, hallituksemme viis veisaa tästä tehtävästä, mutta sen sijaan hyväksyy budjetissa pysymättömän organisaation vetäjille ruhtinaallisia palkankorotuksia ja kannustinlisiä. Tässäkään ei toteudu kaupungin tai sen asukkaiden etu, vaan pikemminkin on syytä epäillä hallituksen jäsenten syyllistyneen törkeään luottamusaseman väärinkäyttöön.
 
Jos tarkastelemme kaupunginhallituksen toimien lähihistoriaa, epäilen hallituksen suojelleen virkahenkilöä. Käsitystäni vahvistaa vaiettu tapaus: 21.3.2012 tehtiin työpaikkakiusausilmoitus kaupunginjohtajasta. Tämä työpaikkakiusausilmoitus salattiin toisin kuin kaupungissamme yleensä työpaikkakiusausilmoitusten osalta tehdään. Äärimmäisen epämiellyttäväksi huolimattoman varojen käytön ja salailun tekee myös se, että toisaalta hallituksen jäsenet syyttävät nykyistä kaupunginjohtajaa hänen säästöehdotuksistaan, vaikka omalla holtittomalla varainkäytön hyväksynnällä ja sen salailulla hallituksen jäsenet ovat ajaneet Uudenkaupungin taloudelliseen ahdinkoon ja siten pakottanut kaupunginjohtajan tekemään äärimmäisen ikäviä kululeikkausehdotuksia.
 
Koska kyseinen asia on kolmasti käsitelty kaupunginhallituksessa, eikä sieltä tullut vieläkään yksilöityä faktaa tilitietoja, kuitteja tms., en voi hyväksyä kyseistä hallituksen esitystä po. asiassa.
Haluan noudattaa luottamustoimessani Suomen lakia, enkä mahdollisesti syyllistyä em. rikkomusten lisäksi törkeään luottamusaseman väärinkäyttöön ja tuottamukselliseen vahingontekoon . Tämän johdosta esitän, ettei valtuusto hyväksy käsiteltävässä pykälässä esitettyä kaupunginhallituksen esitystä! Nähdäkseni hallituksellemme on tätä asiaa turhaa palauttaa, sehän on jo toimillaan osoittanut olevansa erittäin todennäköisesti kykenemätön toimimaan näiden ylitysten suhteen lainmukaisesti kaupungin ja sen asukkaiden etua vaalien.  Käsiteltävän asian osalta hallituksen jäsenten toiminnan laillisuus on ratkaistava puolueettomasti tämän salin ulkopuolella.
 
 
Veritas odium parit!
 
 
J. Valkonen"