Tuleva kehitysvauhti on seuraava vuosien 2012-2030 aikajänteellä:

- yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa melkein 10 henkilöllä joka ainut
kuukausi seuraavan 18 vuoden ajan!

- yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa melkein 9 henkilöllä joka ainut
kuukausi seuraavan 18 vuoden ajan!

- yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa yli 2 henkilöllä joka ainut kuukausi
seuraavan 18 vuoden ajan!

- Samaan aikaan kaupungin väkiluku laskee yli 3 henkilöllä joka ainut
kuukausi seuraavan 18 vuoden ajan!

Nämä ennusteet perustuvat faktoihin, mutta ne eivät ole Jumalan sanaa. Siksi meidän otettava ne vastaan haasteena, johon voimme vaikuttaa

Tontonmäestä opittavaa
 
Tontonmäelle saapui 200-300 vierailijaa. Heistä lukuisat tulivat kaupunkimme ulkopuolelta mm. Eurasta, Raumalta, Turusta jne.. Keskustelut kävijöiden kanssa osoitti heistä kymmenien olevan halukkaita muuttamaan Pyhämaalle ja Uuteenkaupunkiin. Mikäli myyntitapahtumassa olisi esitelty koko kaupungin asuntotarjonta ja kaavoitusmahdollisuudet sekä asumisen tulevaisuuden suunnitelmat, olisimme, enemmän kuin todennäköisesti, saaneet vierailijoista 5-10 perhettä muuttamaan Uuteenkaupunkiin. Tuossa tapauksessa olisi voinut sanoa, että Tontonmäki olisi alkanut maksamaan itseään takaisin.
 
Kaupunkimme miinukset
 
Nykypäivän nuoret perheet ovat tietokonesukupolvea. He googlettavat, tieto haetaan netistä. Esim. Google tarjoa puolueetonta tietoa kaupungistamme. Kun lapsiperhe hakee netistä Uuteenkaupunkiin liittyvää tietoa lapsista, kouluista ja nuorista, hän saa muutamassa minuutissa lukuisia, eniten luettuja artikkeleita kaupungistamme. Koulu kohdalta putkahtaa esille koulujen lopetuksen Suomen ennätys, nuorten kohdalta nuorisotalojen myynti, nuorten ulkonaliikkumiskielto jne.. Nykypäivänä tämä negatiivinen lapsivastainen mielikuva on kaupunkiimme suuntautuvan muuttoliikkeen suurin jarru.  Tämä mielikuva on kyettävä muuttamaan ja se tapahtuu käytännön toimilla eli positiivisesti tulevaisuuteen suuntautuvilla investointi päätöksillä.
 
Kaupunkimme plussat
 
Miltei koko muu Suomi kamppailee epävarmuuden ja yt-neuvottelujen kanssa.  Meillä ainoastaan Uudenkaupungin Sanomissa ei ole yhteiskuntavastuuta. Muuten elämme positiivisessa työpaikkojen odotuksessa, puhutaan jopa sadoista uusista teollisista työpaikoista, kaiken kaikkiaan positiivisimmillaan odotetaan yli 500 teollista työpaikkaa. Kaupunkiorganisaatiomme valmis ottamaan vastaan jopa parituhatta asukasta; onhan sama organisaatio kyennyt palvelemaan 18 500 kaupunkilaista. Eivätkä ainakaan organisaatiomme tehtävät ole lisääntyneet asukasluvun laskiessa lähes kolmellatuhannella. Kaupungissamme vierailevat pitävät miljöötämme viihtyisänä ja ennen kaikkea TURVALLISENA paikkana.
 
Maailma muuttuu
 
Enää ihmiset eivät muuta asuntojen laadun tai hinnan vuoksi, sillä kaikilla on sähköt, viemärit jne. Kukaan ei asu yhtä kurjissa oloissa kuin 60- ja 70luvulla, jolloin moni jätti vaatimattoman torpan ja muutti vuokralle nykyaikaiseen kerrostaloon. Nykyään eivät edes perheet muuta vanhempien työpakkojen perässä. Tiestö, kansan kasvanut varallisuus ja siitä seurannut autoistuminen saa ihmiset ajamaan työmatkoja jopa 200 km päivässä. Nykyään kukaan ei mielellään muuta perheensä kanssa ellei uusi paikkakunta ole selkeästi nykyistä asuinpaikkaa parempi. Tässä mittarina käytetään lapsia. Heille pyritään tarjoamaan parasta mahdollista elämän varalle. Tämä koskee niin opetusta kuin harrastustoimintaa.
 
Maamme muutoksista voi löytää myös paljon negatiivista. Useilla paikkakunnilla ns. perusyritykset ovat ajaneet toimintojaan alas. Tästä johtuen po. paikkakunnat menettävät verotuloja ja joutuvat ajamaan palvelujaan alas. Niin ikään valtiovallan panostus ongelmakunnille tulee dramaattisesti laskemaan ja jopa, ennen valtion mittavalla tuella rahoitettuja, kohteita kuten esim. kouluja joudutaan remontoimaan, rakentamaan ja modernisoimaan kuntien omilla varoilla.
 
Monen asian summa
 
Jos kaupunkiimme halutaan uusia veroa maksavia asukkaita, on onnistuneen ratkaisun löytymiseksi pohdittava asiaa muuttavan lapsiperheen näkökulmasta. Siis pelkkä asunto tai työpaikka ei riitä, vaan kaupungin puitteisiin on kyettävä satsaamaan. Voimakkaimmin tässä korostuvat opetuksen taso, harrastusmahdollisuudet sekä yksityinen palvelusektori ja kauppa.  Näitä sektoreita parantamalle ja kaupunkimme erikoispiirteitä hyödyntämällä saamme synnytettyä syyn miksi muuttaa Uuteenkaupunkiin.
 
En kiellä etteikö vuokralla asumisen mahdollisuuksia täydy tarjota kaupungissamme, mutta muutakin tarvitaan. Kaupungissamme on tehty hyviä valtuustoaloitteita tässä esimerkki näistä muista vaihtoehdoista. Kokoomus ehdotti Madonmaan kaavoittamista asuinalueeksi, me olemme esittäneet Janhuan uudelleen kaavoittamista. Lisäksi on ehdotettu ns. uusvanhan asuntoalueen rakentamista. Tämä viimeinen nousee kuulemma Raumalle! Miksei meille? Mielestäni em. asuntovaihtoehdot tulee ottaa uudelleen puntariin, lisäksi viimeinkin on selvitettävä, MIHIN HÄVISIVÄT 3 000 POIS MUUTTANEN IHNMISEN ASUNNOT?
 
Tavoitteena muutos parempaan
 
Itse asiassa kaupunkimme positiiviset tulevaisuuden näkymät on jo huomioitu  liike-elämän suunnalta. Kaupunkimme keskusta saa uuden palvelevan huoltoaseman. Kilpailun lisäksi palveluasema tuo kaupunkiimme uusia työpaikkoja. Elinkeinopuolemme voisi puuttua kaupunkimme vähemmän kilpailtuihin yritysaloihin ja etsiä niihin yrittäjiä. Toimitiloja täältä löytyy riittämiin ja ihan kaupungin paraatipaikoilta. Nyt meillä on imua ja kiinteistöt ovat vielä edullisia; kuinka on tilanne, kun väkeä alkaa lapata tänne tosissaan.
 
Mielestäni meidän pitää tutkia tulevaisuutta, vaikkapa vuotta 2015 ja tehdä sen suhteen laskelmia. Jos kaupunkiimme tulee ensivuoden ja vuoden 2014 aikana 500 teollista työpaikkaa, tarkoittaa tämä kauttalinjan noin tuhatta työpaikkaa. Lisäksi on huomioitava ne työpaikat, jotka ovat muualla kuin Uudessakaupungissa, mutta joissa työskentelee kaupunkiimme muuttaneiden perheiden perheenjäseniä.
 
Mikäli uusiin työpaikkoihin muualta tulevista ihmisistä muuttaa Uutenkaupunkiin asumaan ja maksamaan veroja esim. 300 uusien työpaikkojen vastaan ottajaa, tietänee tämä varovaisestikin arvioiden 500 uuden veroa maksavan ihmisen verotuloja kaupungille. Jos yksi ihminen maksaa veroja vuodessa noin 4 000€ on, on verojen summa 2 miljoonaa euroa. Jos näillä 500 kaupunkiin muuttavalla uudella asukkaalla esim. 400 kouluikäistä lasta, tietää tämä valtionosuuksina (noin 6 700€/lapsi) 2,68 miljoonaa €. Eli yhteensä laskettuna nuo uudet muuttajat parantavat maksamillaan veroilla tilannettamme 4,7 miljoonalla€. Kun tähän lasketaan päälle uusien asukkaiden vaikutus liike-elämämme maksamiin veroihin, puhutaan vuositasolla summasta 5-5,5 miljoonaa €. Kyseinen raha ei ole kertaluonteinen vaan toistuu vuodesta toiseen ja on paljolti meistä itsestämme kiinni kasvaako summa edelleen.
 
Jos varovasti ottaen pistämme muuttoliikkeen johdosta tapahtuvaksi vuoden 2015 verojen lisäykseksi 3,5 miljoonaa €, meidän on pohdittava ja tehtävä demokraattinen päätös siitä, mitä olemme valmiita satsaamaan po. summan saamiseksi kaupunkiimme. Se on selvää, että ilman merkittävää satsausta emme saa uusia asukkaita kaupunkiimme.

Meidän täytyy satsata opetukseen, jotta koulumme houkuttelevat ihmisiä muuttamaan tänne. Sama satsaus on tehtävä harrastusmahdollisuuksien suhteen – tämä koskee niin liikunta- kuin kulttuuripalveluja. Halvin näkyvä muuttoa edistävä hanke on hiekkatekonurmen rakentaminen kaupunkiimme. Se on kustantaa kaupungille joko 275 000€ kertarytkynä tai 30 000€ vuosi vuokrattuna.
 
Kaikkein tärkeimpiä sysäyksiä muuttovoiton aikaansaamiseksi ovat oikeat päätökset ja niiden aikaan saamat signalit. Päätös kaupungin selkeästä ja positiivisesta kehitysohjelmasta nostaa Uudenkaupungin imagoa näinä synkkien uutisten aikoina. Mielestäni meidän on juuri nyt aloitettava rohkea investointi ohjelma, joka turvaa kaupunkimme tasapuolisen kehittymisen siten, että se palvelee vauvasta vaariin kaupungin joka kolkassa asuvia uusikaupunkilaisia.
 
Luonnollisesti uudet asukkaat myös lisäävät kaupunkimme kuluja, joten ei summia voida pitää minään puhtaana lisänä viimeisen viivan alle. Tämä on vain minun mallini kaupungin tulevaisuuden turvaamiseksi ja toivon sen osalta kriittistä, mutta asiallista tarkastelua ja miksei myös keskustelua. Kaikkein tyytyväisin olen siihen, jos joku kykenee esittämään vielä paremman mallin kaupunkimme kaikkien asukkaiden tulevaisuuden ja kehityksen turvaksi.