Kaupunginhallitus sa

§ 6

02.05.2011

Kaupunginhallitus sa

§ 8

07.06.2011

 

Ilmoitus asiakasväkivaltatilanteesta 21.2.2011

 

196/02/023/2011

 

KHALLS 02.05.2011  § 6

                                           

 

                                            Liite              Työsuojeluvaltuutetun ilmoitus työnantajalle

 

                                            Koulutoimistossa on 21.2.2011 sattunut asiakasväkivaltatilanne, jonka aiheutti kaupunginvaltuutettu Jari Valkonen uhkaavalla käytöksellään. Tilanne saatiin sillä kertaa selvitettyä "talon sisäisin voimin" eikä viranomaisten apua tarvittu.

 

                                            Ilmoituksen mukaan työsuojeluvaltuutettu toteaa selvitystensä perusteella, että Valkosen käytös on ollut uhkaavaa, mikä on ilmennyt huutamisena. Toimistossa paikalla olleet henkilöt ovat kokeneet tilanteen pelottavana.

 

                                            Tapauksen seurauksena on sovittu alustavana toimenpiteenä, että jatkossa työsuojeluvaltuutettu kutsutaan paikalle.

 

                                            Kaupunginhallitus vastaa viime kädessä palveluksessaan olevan henkilöstön fyysisestä ja henkisestä työturvallisuudesta sekä siitä, ettei henkilöstö joudu epäasiallisen häirinnän ja käyttäytymisen kohteeksi, ei asiakkaiden eikä luottamushenkilöiden taholta.

 

                                            Lisätietoja

                                           Kaupunginjohtaja Kari Koski, Gsm.XXX XXXXXXXX

 

Ehdotus:                           Kaupunginhallitus päättää pyytää asiassa työsuojelutoimikunnan lausunnon. Tämän saatuaan kaupunginhallitus päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

 

KHALLS  § 8                   

                                            Liite              Työsuojelutoimikunnan lausunto

 

                                            Työsuojelutoimikunta on 30.5.2011 pitämässään kokouksessa antanut liitteenä olevan lausunnon.

 

Ehdotus:                           Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi työsuojelutoimikunnan lausunnon ja päättää, että virastotalolle laaditaan oma asiakasväkivallan hallinnan toimintamalli ja valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään asiaaa valmistelevan työryhmän.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti seuraavalla lisäyksellä:

 

                                            Lisäksi kaupunginhallitus päättää kuulla Jari Valkosta kirjallisesti 15.6.2011 klo 16.00 mennessä.

____


                                            Otteen oikeaksi todistaa virallisesti:

 

                                           Uudessakaupungissa  8.6.2011

 

 

 

                                           xx                                                              xxx

Mitähän tämän tiimoilta pitäisi tehdä? Pitäisikö ottaa johonkin yhteyttä ja mihinkä osoitteeseen? Onko tämä sitä salaista tietoa, josta puhutaan toreilla ja turuilla? Jokseenkin hämärää tiedpottamista!

                                                         VOIHAN VA...