Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen:
Kaupunginhallitus § 71 12.03.2012
Häirintä ja epäasiallinen kohtelu/ työsuojelutoimikunnan lausunto
6376/02/023/2011
KHALL § 37
Ensinnäkin ihmettelen sitä, miksei päätöksen mukana tullut perinteisiä oikaisu/valitusohjeita, miksi asiat täytyy hoitaa aina näin läpinäkyvän tökerösti. Kuten aloitteessani ehdotin, hommatkaa kaupunkiin osaava lakimies. Tuolloin tämäkin asia olisi jo hoidettu kuntoon heti kättelyssä!
 
Heikki Wala on 23.12.2010 Uudenkaupungin Sanomissa antanut ymmärtää, ettei esittämiäni hyviäkään asioita voi kannattaa. Tämä, jos mikä todistaa hänellä olevan negatiivinen asenne minuun ihmisenä ja siksi hän ei voi olla kaupungin puolesta päättämästä mitään asiaa, joka liittyy minuun. Lisäksi samaisessa lehdessä Wala haukku aloitteeni lyttyyn ja väittää minun harrastava henkilökohtaista ajojahtia jotain virkamiestä tai virkamiehiä kohtaan. Kuten kaikki tietävät, aloitteella oli kolme muutakin allekirjoittajaa; Siksi Walan toiminta osoittaa selkeää puolueellisuutta minua kohtaan. Haluan korostaa hylätyn aloitteeni johtuneen useiden kuntalaisten toiveesta ja syksyllä julkaistu koulujen oppimis- ja terveystutkimukset osoittivat aloitteessa esitetyt ongelmat todellisiksi. Kaikkein huvittavimmin puolueellisuutta hylätyn aloitteeni käsittelyssä on se, että siinä puutaan myös työntekijöiden työssä jaksamiseen. Silti aloitteen vuoksi minua syytetään TYÖPAIKKAKIUSAAJAKSI! Kyseinen lehtiartikkeli ja siinä mainitun aloitteen käsittelemättä jättäminen osoittaa niin Walan, kaupunginjohtajan ja koko hallituksen toimivan habitustani vastaan eli olevan eli kykenemätön käsittelemään mitään asiaa, jossa minä olen osapuolena.
 
Haluan myös korostaa Heikki Walan levittävän niin minun kuin Juha Aaltosen luottamustoimien hoidosta väärää tietoa. Tietojen levitys tapahtui valtakunnan laajimmille leviävissä medioissa tavoittaen MILJOONIA LUKIJOITA! Näin toimiessaan Wala syyllistyy törkeään kunnianloukkaukseen Juha Aaltosta ja minua kohtaan. Kun lähestyn Walaa kohteliaasti odottaen hänen perustelujaan, hän ei vastaa. Siis Wala on jäävi niin Juhaa kuin minua koskevissa asioissa.
 
Uudenkaupungin Sanomissa 6.10.2011 olleessa kirjoituksessa minusta levitetään täysin perusteetonta ja totuuden vastaista tietoa. Jälleen syyllistytään törkeään kunnianloukkaukseen ja nyt siihen osallistuvat kirjoituksen allekirjoittajina hallituksen kokoomuslaiset, vasemmistolaiset sekä Demari jäsenet. Näin ollen he ovat valmiita tuomitsemaan minut totuudesta välittämättä eli he ovat minua koskevissa asioissa jäävejä .
 
Luottamushenkilöiden siis myös hallitusten jäsenten on lain mukaan toimittava kunnan ja sen asukkaiden parhaaksi. Nyt minua ja Juhaa halutaan vängällä oikeuteen. Ajatelkaapa kuinka käy, jos asiaan kyllästyneenä ja siitä eroon päästäksemme tunnustamme TOTUUDEN VASTAISESTI syyllistyneemme törkeään työpaikkakiusaukseen. Tuolloin saisimme tuomion, mutta kuka syyllistyisi silloin törkeän työturvallisuuden valvonnan laiminlyöntiin eli työrikokseen? Parviainen ei valvonut Ryösän työturvallisuutta, Koski ei valvonut Parviaisen työturvallisuutta eikä kaupunginhallitus valvonut Kosken työturvallisuutta. Siis toimitteko nyt kaupungin ja sen asukkaiden parhaaksi, pohtikaapa sitä? Pohtikaa myös sitä olisiko jotain kaupungin ja sen asukkaiden kannalta tähteellisempääkin? Miten olisi ajatus talouden suuntaan?
 
Haluan myös muistuttaa että koko spektaakkeliksi noussut episodi olisi vältetty, jos Juha Aaltosta tai minua olisi kuultu heti aluksi, kuten jo oikeuden ja kohtuuden mukaan kuuluu tehdä. On vähintään outoa, kummallista ja epäoikeudenmukaista, jos kaupunkitason organisaatio ei kuule toista osapuolta tasaveroisesti, vaan käyttää julkisuudessa sanakäänteitä, joilla pyritään loukkaamaan toista osapuolta osapuolta. Sen sijaan, että työtoimikunta olisi kuullut tai kertonut asiasta meille mitään, saimme lukea sen maakuntalehdestä! Kun vielä huomioidaan se, että kaikki työtoimikunnan jäsenet ovat yhden asianosaisen alaisia, on senkin suhteen osoitettavissa puolueellisuutta.
 
Asian outoutta lisää myös Juha Aaltosen ja minun yhteen niputtaminen, jo pelkästään tämä herättää suurta hilpeyttä lakioppineiden piirissä. Ei edes tämän päivän armeijassa voi ihmisiä syytellä toistensa tekemisistä. Voin vakuuttaa ettei Juha Aaltosella ole mitään roolia minun blogikirjoituksissani. Hän on ollut siellä aivan tavallinen kommentaattori. Jos jollakin on jotain asiaa Juhalle tai minulle, ottakoon yhteyttä molempiin meihin yksilöidysti. On alentavaa ja väärin kohdella meitä kuin jotain koiralaumaa. Eikä se anna hyvää kuvaa kohtelijastakaan.
 
Haluan muistuttaa myös siitä, että blogini oli suljettu salasanan taakse ja olisi sitä vieläkin. Kun kuitenkin kaupunginjohtaja ja sivistyspalvelujohtaja suoraan kysyivät blogini salasanaa, päätin avata sen jälleen. Verratkaa blogiani vaikkapa Liperin Uutiset nimiseen blogiin. Jos se ei aiheuta oikeudellisia sanktioita, niin ei sitä voi tehdä minunkaan blogini.
 
Koko spektaakkelin viimeisenä kummallisuutena voidaan pitää Aluehallintoviraston lähettämän kirjeen katoamista ja sen löytymistä sopivasti erään työnhakuprosessin jälkeen. Tässä oman lukunsa muodostaa kadonneen kirjeen( Avi:n
 diaarinumero: 53/05.13.05.02/2011) ihmeellinen löytyminen. Onko Wala joku virkamiesten kadonneita kirjeitä jahtaava virkamiesten ”nissepoika”. Eikö hänen pitäisi olla koko revohkan arvovaltainen esimies. Varmistin kaupunkiorganisaatiomme kärkeen kymmeniä vuosia kuuluneelta henkilöltä ettei po. tasoinen kirje ole kaupungissamme koskaan kadonnut. Lisäksi minua ihmetyttää henkilöstöpäällikön, todistajan läsnä ollessa, mainitsema po. kirjeessä ollut postituslista, mihin sekin on kadonnut? Meillä on oikeus ja kohtuus saada selvitys koko kirjeestä ja sen kulkusta.
 
Edellä esitetty huomioiden esitän oikaisua asian käsittelyssä siten, että se palautetaan uudelleen hallituksen käsittelyyn, jäävit myöntävät jääviytensä ja asian päätöksessä noudatetaan Avin kirjeen ohjeita eli ulkopuolisen henkilön johdolla käytyä keskustelua. Juhalle ja minulle ei ole, ennen Mauri Kontun ehdotusta, tarjottu mahdollisuutta tasapuoliseen keskusteluun. On sanottu paikka, päivä ja kellon aika, jossa tapaaminen järjestetään. Meitä ei siis ole kutsuttu mihinkään vaan käsketty tai määrätty tapaamisiin. Lienee paikallaan muistuttaa, että Mauri Kontun jo kutsumaan ”pyöreän pöydän” keskustelutilaisuuteen olivat kaikki muut olleet valmiita tulemaan, ainoastaan kaupunginjohtaja kieltäytyi. Kun vielä muistetaan, että lain mukaan luottamushenkilön on toimittava kunnan ja sen asukkaiden parhaaksi, lienee turhan julkisuuden sijaan parasta se, että asia keskustellaan omassa porukassa selväksi.
 
 
Rakentavin terveisin:
 
 
                                       
                                              J. Valkonen
 
 
Kalannissa A.D. 2012. 4.15