"Kaupunginhallitukselle

Parhaat kaupunginhallituksen jäsenet.

Kuulun niihin ihmisiin, ketkä mieluimmin puhuvat asiat selviksi kuin vaikenevat ja antavat huhujen velloa. Mielestäni paras tapa ongelmien korjaukselle on keskustelu ja tarpeen niin vaatiessa vaikeuksien esiin nosto julkisuuteen. Jotkut toimivat toisella tavalla ja kunnioitan heidän toimintatapaansa. Annan avoimesti kritiikkiä ja otan sitä avoimesti vastaan niin keskusteluissa kuin blogissani. Jotkut toimivat tässäkin asiassa eri tavoin ja kunnioitan heidän toimintaansa. Minulla ei ole pienintäkään kynnystä keskustella kenenkään kanssa. Avoin keskustelu, faktojen esittäminen, tasapuolisuus ja ennen kaikkea kaupunkilaisten etujen huomioiminen ovat minulle tärkeimpiä asioita. Missään oloissa en tavoittele itselleni tai lähipiirilleni etua kaupunkilaisten kustannuksella.

Parahin kaupunginhallitus. Kaupungin edun edelle asettaen olen hyväksynyt minuun kohdistuvat loukkaukset ja julkisen häpäisyn. En ole, yksityistä nettipäiväkirjaa lukuun ottamatta, mitenkään reagoinut kaupunginjohtajan pilkkakirjeeseen, julkiseen parjaukseen, kyseenalaisten päätösten aikaan saantiin lautakunnissa. Olen jättänyt asioiden viemisen kaupungin ulkopuolelle, koska oikeustoimet tuovat huonoa julkisuutta kaupungille ja sen johtaville luottamus- ja virkamiehille. Olin jopa valmis nielemään joulukuiset syytökset, jossa minun koko toimintani kaupunkilaisten valitsemana valtuutettuna kyseenalaistettiin.

Tuolloin annettiin ymmärtää, että aloitteeni ovat tekaistuja ja ettei niillä ei ole faktapohjaista motiivia vaan toimin henkilökohtaisen kaunojen ja vainojen pohjalta. Näin annettiin ymmärtää kaupunginjohtajan ja hallituksenpuheenjohtajan taholta. Tuolloin ajattelin, että olkoon ja unohtukoon.

Parahin kaupunginhallitus. Nyt on mittani tullut täyteen. Otan asiaan nyt selkeästi kantaa. Ensinnäkään minulla ei ole mitään ketään vastaan. Pystyn suhtautumaan asioihin täysin objektiivisesti. Minun toiminnassani asia ratkaisee eikä sen esittäjä. En ole missään ehdottanut yhdellekään virkamiehelle potkuja työstä tms. Olen halunnut virkoja avoimeen hakuun vain siksi, että haluaisin parhaat kiinnostuneet ja tarjolla olevat alansa osaajat kaupunkimme virkoihin palvelemaan kaupunkilaisia. Siksi kannatan avointa hakua jokaisen tehtävän täyttämisessä. Jos joku väittää toista ja tukee kaupunkilaisten edun vastaisesti virassa olevaa kaveriaan, syyllistyy väittäjä tämän virassa olijan suosimiseen enkä minä hänen vastustamiseen.

Minä ja kolme muuta valtuutettua olemme tehneet valtuustoaloitteen Kalannin koulun ongelmista. Aloite perustuu kuntalaisilta saatuun runsaaseen palautteeseen. Olen vienyt palautteen ensin sivistyspalvelujohtajalle. Olen ollut jopa erään koululaisen vanhemman pyynnöstä hänen tukenaan, kun hän kritisoi, kyyneleet silmissä, Kalannin koulun rehtorin käytöstä sivistyspalvelujohtajalle. On pöyristyttävää, jos todellisiin ongelmiin pureutuva neljän valtuutetun allekirjoittama aloitte torpedoidaan väittämällä sen pohjaavan valheisiin ja minun kuviteltuun henkilökohtaiseen ajojahtiin jotain virkamiestä kohtaan. Asian tekee äärettömän törkeäksi se, että aloitteen torpedoinnilla viitataan kinnasta ongelmille, jotka mahdollisesti koskettavat lapsia.

Kalannin koulua koskevan valtuustoaloitteen yhtään kohtaa ei ole kumottu. Päinvastoin, lehdistön kautta ilmeni koulussa olleen lisää ongelmia ja jopa toinenkin oppilaslakontynkä. Lisäksi lehden yleisönosastolla repostellaan julkisesti asioita, jotka ovat työnantajan ja työntekijän kahdenkeskisiä. Jopa koulutuslautakuntaan rehtorin määräämien opettajien joukosta piti yksi heistä koulun olosuhteiden selvittämistä hyvänä asiana. Mikäli koulun asioiden todettaisiin olevan odotettua paremmalla tolalla, saataisiin negatiivisilta huhuilta katkaistua siivet. Tämä takaisi työrauhan koulussa, jota ei synny nykytyylisellä vaikenemisella ja luottamushenkilöiden julkisella häpäisyllä. Jos virkamiehet eivät kykene suoriutumaan operatiivisesta toiminnasta, on luottamusmiehillä oikeus ja velvollisuus  puuttua asiaan. Korostan, että nyt kysymys on lapsista, joten esitetyt ongelmat on tutkittava. Se on kaikkien etu!

Mitä taasen tulee Pohitullin-Viikaisten rehtorinvalintaa koskevaan oikaisuvaatimukseen, se on jätetty ja otettu vastaan ajallaan. Koulutuslautakunnalle jätin oikaisuvaatimuksen sähköpostitse eikä kukaan valittanut mitään. Miksei minulle sanottu kaupunginhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimusta jättäessäni, että se on myöhässä? Ihmettelen myös, miksi joku on muuttanut käsin diarialeimaa? Onko kyseessä tarkoitushakuisuus? Käytännössä sillä, onko joku oikaisuvaatimus jätetty vartti ennen tai jälkeen, ei ole mitään virkaa, jos oikaisuvaatimukseen vastaaminen kestää kuukausia.

Mielestäni oikaisuvaatimus yritetään torjua tekosyyllä, mihin myös leiman peukalointi liittynee mitä ilmeisemmin.

Rehtorien kaupunginhallitukselle esittämien kirjelmien osalta on syytä huomioida se, että toinen niistä sisältää täysin väärää tietoa. Ensinnäkin lain mukaan tutkintavelvoitteen alaiset asiakirjat ovat Suomen lain mukaan salassa pidettäviä. Omassa kirjelmässään Kalannin koulun rehtori repostelee tutkintapyynnöllä ja antaa hallituksen ymmärtää esitutkinnan olevan ohi ja prosessin siirtyneen syyttäjälle. Koko tutkintapyyntö ei edennyt edes esitutkintaan, asian käsittely keskeytettiin ennen sitä eikä se näin ollen koskaan siirtynyt vaiheeseen, jossa syyttäjä tekee päätöksen asian jatkosta.

Kalannin koulun rehtori väittää, että en ole koskaan keskustellut hänen kanssaan. Lukuisten todistajien läsnä ollessa olen keskustellut hänen kanssaan keskellä Männäisten koulun pihaa. Hän väittää, ettei yksikään koululaisten vanhemmista ole valittanut mistään menneen syksyn aikana. Olen ollut tällaisen vanhemman kanssa jopa sivistyspalvelujohtajan luona. Lisäksi jo keväästä asti ovat lukuisat vanhemmat tuoneet ja lähettäneet minulle murheellisia viestejä ko. koulusta. Näitä olen, vanhempien niin luvatessa, vienyt sivistyspalvelujohtajalle.

Mitä taasen tulee henkilökunnan kohteluun Kalannin koulussa, tietojeni mukaan koulun rehtori on ollut jonkun toimikunnan edessä kuultavana hänen tekemäkseen epäillystä työpaikkakiusauksesta.

Parahin kaupunginhallitus. Saako virkamies esittää teille mitä tahansa puppua? Eikö teidän olisi puututtava virkamiesten levittämään soopaan sen sijaan, että annatte heidän valheineen vainota muutamaa valtuutettua, ketkä toimivat kuntalaiselta saadun tiedon ja mandaatin oikeutuksella kuntalaisen parhaaksi. Kun em. ristiriitoja ilmenee, miksi ainoastaan virkamiehet saavat äänensä kuuluville kaupunginhallituksessa? Eikö ongelman molempien osapuolien kuunteleminen ole normaali osa ongelman ratkaisua? Onko tasapuolisuus yhtä vieras ajatus Uudessakaupungissa kuin se mitä salassapitovelvoitteella turvataan eli ketään ei saa tuomitta ennakolta jo tutkintavaiheessa.

Muutama virkamies ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja ovat suhtautuneet negatiivisesti toimintaani luottamustehtävissäni. Lisäksi he ovat mobilisoineet muutaman virkamiehen täydentämään mollaamiskoneistoaan.

Kaikkein törkeintä heidän käytöksensä oli paikallislehdessä 23.12.2010. Siinä avattiin lainvastaisesti salassapitovelvoite tutkintapyynnöistä, lisäksi asialla reposteltiin myös kahden toimittajan voimin. Koulutuslautakunnassa minua on yritetty jäävätä avaamalla tutkinnan alaisia asioita. Tästä on ollut minulle kohtuutonta haittaa varsinkin, kun sama ruljanssi on jatkunut jo kuukausia. Eikö hallinnossamme asioita voisi hoitaa asioina eikä ottaa jokaista kysymystäni, ehdotustani tai parannusajatustani henkilökohtaisena hyökkäyksenä.

Parahin kaupunginhallitus, te olette virkamiesten todellisia esimiehiä. Eikö virkamiehet pitäisi pistää tekemään niitä töitä, mistä heille maksetaan? Kaupungin taloudellinen tilanne on äärettömän huono. Sinne pitäisi virkamiehistömme viimeinkin suunnata tarmonsa eikä kaupunkimme mainetta lokaaviin, itsekkäisiin oikeusjuttuihin. Miksei ongelmista keskustella jo silloin, kun ne ovat vielä pieniä ja pienellä vaivalla korjattavissa? Miksei asioista yleensäkään keskustella kaikkien asianosasten kanssa?

Avoimuudella ja normaalilla ihmisten välisellä kanssakäymisellä nämäkin asiat olisi hoidettu kuntoon. Nyt on kaikkiaan takana ja vireillä 9 erilaista riita-asiaa eri instansseissa. Nämä erimielisyydet olisi voitu välttää keskustelemalla. Onkohan toimintakulttuurissamme

kehittämisen tarvetta?

Rakentavin yhteistyöterveisin

Java Valkonen

Otteita Julkisuuslaista:

6 luku

Salassapitovelvoitteet

22 §

Asiakirjasalaisuus

Viranomaisen asiakirja on pidettävä salassa, jos se tässä tai muussa laissa on säädetty salassa pidettäväksi tai jos viranomainen lain nojalla on määrännyt sen salassa pidettäväksi taikka jos se sisältää tietoja, joista on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus.

Salassa pidettävää viranomaisen asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi.

24 §

Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat

3) poliisille ja muille esitutkintaviranomaisille ja viralliselle syyttäjälle sekä tarkastus- ja valvontaviranomaisille tehdyt ilmoitukset rikoksesta, esitutkintaa ja syyteharkintaa varten saadut ja laaditut asiakirjat sekä haastehakemus, haaste ja siihen annettu vastaus rikosasiassa, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa taikka kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai kun asia on jätetty sikseen, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna rikoksen selvittämistä tai tutkinnan tarkoituksen toteutumista tai ilman painavaa syytä aiheuta asiaan osalliselle vahinkoa tai kärsimystä tai estä tuomioistuinta käyttämästä oikeuttaan määrätä asiakirjojen salassapidosta oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain (945/1984) mukaan;"

            POLIITTISEN TOHELTAMISEN PÄÄTÖS: