Massamme vallitseva muuton suunta on taajamista maaseudulle. Lukuisat ihmiset etsivät rauhallista, turvallista, luonnollista ja inhimillistä kasvuympäristöä perheelleen. Etätyön mahdollisuus ja yhteiskunnan kehittyminen, niin hyvässä kuin pahassa, tukevat maaseudulle muuttoa.

   Kyläkoulu on kylän sydän, joka takaa lapsille tasa-arvoiset askeleet turvalliselle koulutielle. Me emme ole satsanneet kyläkoulujemme lähiseutuun kaavoittamalla tai aktiivisella markkinoinnilla, siksi pienissä kouluissamme on liian vähän lapsia.

   Kyse ei ole maaseudun ja keskusten välisestä vastakkainasettelusta. Oikein hoidettuna em. alueet tukevat toisiaan ja antavat monipuolisemma tarjonnan yrittäessämme lisätä kaupunkimme väkimäärää. Aikasemmin olemme kehittäneet keskustaa ja rakentaneet sinne fasiliteetteja. Nyt on maaseudun vuoro!

    Ehdotan ajan antamista kylillemme eli kyläkoulujen tilanteen rauhoittamista. Aikaisemmin kyläkoulut ovat saaneet jäädä huomiotta kitumaan, kun niille on annettu rajallista jatkoaikaa. Kukaan ei muuta seudulle, josta lapsella saattaa olla mutaaman vuoden vierittyä edessä kohtuuton koulumatka. Kukaan ei halua, ei omalle eikä lähimmäisen, seitsemän vuotiaalle lapselle 20 kilometrin koulumatkoja.

    Uudessakaupungissa on aloitettava todellinen Kylä-projekti, selkein tavoittein ja realistisin päämäärin.  Kyse on enemmänkin kaavapolitiikasta kuin pelkästä kyläkoulukeskustelusta! Tälle kehitykselle on annettava kaupungin tukema mahdollisuus. Jos tämänkin jälkeen kyläkoulumme ovat kuihtumaan päin, meillä ei ole eväitä pienten koulujen hyödyntämiseksi.