Lokkivoima on kumouksellinen vaihtoehto, joka tekee nykyiset energiantuotantotavat turhiksi. Lokkivoiman ansioista voimme välittömästi pyörtää jo annetut ydinvoimaluvat, vapauttaa kahlehditut joet. Jopa Olkiluodon puolivalmiin laitoksen nykyinen toteuttaminen kannattaa muuttaa niin, että valmistetaan esim.jättimäinen  kirpputori, kartingkeskus tai kylypyläkombinaatti jne.

 Lokkivoiman mahdollisuudet ovat erittäin suuret jo pelkästään Saksassa. Siellähän tarvitaan nopeasti energiavaihtoehtoa korvoomaan alas ajettavat  ydinvoimalaitokset. Lokkivoima ei tarvitse lainkaan ns, säätövoimaa ja se voidaan toteuttaa niin asutuskeskusten kuin energiaa tarvitsevien teollisuuskombinaattien välittömässä läheisyydessä. Näin vältämme myös sähkönsiirrosta aiheutuvan hävikin.

 Lokkivoiman menestyksekäs käyttö ei rajoitu ainoastaan vanhalle mantereelle. Voidaan jopa perustellusti väittää lokkivoima-idean toimia tehokkaammin lauhkeimmilla alueilla. Tuolloin puhumme lokkivoiman sijaan esim. alpaparossivoimasta tai vaikkapa jättiläis cacaduvoimasta. Vain mielikuvitus on lokkivoiman toteutuksen rajana.

 Olen tehnyt lokkivoiman suhteen tutkimustyötä omassa varsin isossa koelaboratoriossa eli päässäni. Nyt haluaisin perustaa lokkivoimayhtiön, johon tarvitsisin pääomalainaa ja toimitilat. Idea on juuri esitetyllä tavalla toimiva, joten siinä ei pitäisi olla esteitä. Jos lainan saantiin vaaditaan rähinäremmiä, minulla ei ole sellaista. Mutta yhdellä kaverillani on oikein natsiupseerin rähinäremeli ja voin lainata sitä. Mikäli tämän rähinäremmin tummasävy on liian uhkaava, voin värjätä sen pinkiksi. Toinen vaihtoehto on se, että idean tiimoilta voisi perustaa yhtiön, jossa kaupunki on mukana. Näin turvattaisiin kuntalaisten etu, heidän rahoistaanhan on kyse. Asia lienee selvä, joten teen juomisiin!

 Lokkivoimaa syntyy, kun lokin jalkaan kiinnitetään hellästi elastinen köysi. Köyden alapäässä on generaattori, yläpäässä lokki ja lentosuuntaan nähden takaa löytyy turbiini. Edellä mainitusta voidaan käyttää nimeä lokkivoimayksikkö. Näitä yksikköjä voidaan tuottoisasti rakentaa kaatopaikkojen yhteyteen.Mitä enemmän lokkeja, sitä enemmän tuottoa.

Kaatopaikasta lokit saavat energian lentoonlähtöönsä. Lokit eivät kuitenkaan pääse elastisen köyden ansiosta kauas vaan lentävät paikallaan saaden köyden päässä olevan generaattorin pyörimään. Niin ikään lokkien tempoessa paikallaan, sen seurauksena syntyy voimakas takapuhuri. Tämän tuulen taltioivat energiaksi lintujen taakse sijoitetut turbiinit. Meillä lokkeja on tuhansia yksiköitä, joten nyt toimiin. Älkääkä unohtako lokkien lantaa, sekin jää meidän hyödynnettäväksi. Mutta siitä salaisella listalla, ettei lannoitetehtaan pojat hermostuile.

Terveisin Lokkivoima-asiamies

                 EI TEEPUSSIN NARUUN KOMPATUVILLE PINKIN RÄHINÄREMMIN KANTAJILLE: