Usein niin blogeissa kuin keskusteluissa putkahtaa esille Uudenkaupungin kaupungin henkilöstön työolot. Määrätyillä suunnilla korostetaan töiden julmaa määrää. Tämän taakan alla työntekijät menettävät työtehonsa, josta taasen seuraa kuntalaiselle tarjotun palvelun laadullinen notkahtaminen hinnallinen nouseminen.

   Organisaatiossa ilmenee myös selvää vallan keskittymistä, työntekijöitä ei kuulla ja näin suoritusportaan innovaatiot jäävät unelma-asteelle. Tämä ei motivoi työnsuorittajaa kehittämään osaamistaan tai ratkaisemaan ongelmia. He valitsevat kehityksen sijaan robottimaisen suhtautumisen työhönsä. Kuinka ratkaisevvasti työvoiman oma-aloitteesuuden torpedointi alentaa niin palvelujen laatua kuin niiden tuottavuuden tasoa?

    Jos organisaation sisälle syntyy, määräysvallan anastaneita kuppikuntia ja suosikkijärjestelmiä, häviää koko työyhteisöstä viimeinenkin luovuuden ja viihtyvyyden pisara. Tälläinen toimielin käyttää energiansa keskinäiseen kyräilyyn, oman aseman puolustamiseen ja nuoleskeluun. Lienee sanomattakin selvä, ettei mainitun kaltaisessa työyhteisössä etenemistä ratkaise työntekijän, työn kannalta, tärkeimmät avut, vaan uralla runnotaan eteenpäin terävillä kyynerpäillä, ruekealla kielellä ja selkään puukottamisella.

    Ehkäpä jokaisessa organisaatiossamme pitäisi pysähtyä kuulemaan kaikkia työntekijöitä. Jokainen työntekijä on tarpeellinen kaikilta heiltä löytyvät aivot ja aivokapasiteettia ei meillä ole koskaan liikaa! Yksi sun toinen voisi pohtia asemaansa organisaatiossa ja oman toimiyksikkönsä työviihtyvyyttä sekä tuottavuutta. Ensimmäisenä täytyisi poistaa juopa suunnittelijoiden ja suorittajien väliltä. Pitäisi siirtyä käskyttämisestä kuulemiseen ja hedelmälliseen vuorovaikutukseen. Kaveruuden sijaan pomot voisivat arvostaa alaistensa sosiaalisiakykyjä ja pätevyyttä.

    Tarkastelun täytyy tapahtua nopeasti, koska suunniteltu kuntaliitos mahdollistaa mm. hallintokeskusten jotajien aseman tarkastelun. Nyt on saatava organisaatiot valmiiksi, sillä pahimmillaan, korjaamattomilla virheillä, mennään tulevat viisi vuotta!