Viimeiset kuusi vuotta koulutoimi on ollut toimiltaan taantuva yksikkö. Opetusta ei ole kehitetty vaan lapset ovat oleet säästökohteita. Sekoilu-hallinon aikaiset julkisuuteen nousut löytyvät Haapaniemen koulun hassiksen kasvatuksesta ja Seikowin henkilöstö kiistoista. Jotta jälkimmäinen ongelma saatiin poistettua tarvittiin paikallisen osaamattummuuden paikkaajia ainaTurusta saakka!

 Jatkuvan säästämisen seurauksena kouluverkkomme pyöri alta valtakunnan keskiarvon. Lapsimäärän kasvua ennustettin Kalannissa, silti Kalannista lopetettiin hyviä kouluja. Kun todettiin etteivät lapset sovi jäljelle jääviin tiloihin, jouduttiin aloittamaan Kalannin vanhan koulun remontti eli saimme kaupungin kunnossapidon harteille yhden uuden koulun.

 Remontin piti olla kevyttä pintaremonttia ja kustannusten muutamia tuhansia euroja. Nyt pelkästään klosetti maksaa noin 70 000€. Koko homman arvoidaan kustantavan 200 000€. Lisäksi Kalannissa kasvavan lapsimäärän vuoksi koulun uusille remonteille on paineita tulevina vuosina.

 Onko se satsausta opetukseen, kun rahoja upotetaan vanhan rakennuksen remontointiin? Onko se opetuksenlaadun parantamista, kun kauhealla kiireellä palkataan epäpäteviä kavereita opettajiksi ja samalla päteviä jää yli? Meille on synytymässä kaupunkimme keskustaan oikea erityisoppimattomuudenkeskes!

Onko se satsausta opetuksen monimuotoisuuden parantamiseen, kun virkamies sabotoi kaupunkiimme tarjotun uuden opetusvaihtoehdon? Viimeiset selvitykset osoittavat yhdysloukkaopetuksen ja pienten koulujen olevan lapsille parempia kuin nyt täällä käyttöön ottetavat vaihtoehdot.

 Ryhämäkoot huitelevat määrätyissä kouluissa suurina, kuten edelllisen alustuksen kommenteissa kerrottiin. Avustajien määrä pysyy samana, tämän kuulin virkamieheltä itseltään. Kalannissa jouduttaneen lisäämään rutkasti avustajien määrää.

  Tarjolla oli toinenkin vaihtoehto! Se olisi säilyttänyt lopetettavat koulut ja tuonut samalla n. 350 000€ säästöt. Palkittiinko esityksen tekijät? Ei, he saivat julkisen huomatuksen! Tämä osoitus siitä, kuinka onneton esimies pelkää jäävänsä tiedollisesti kakkoseksi.

  Kuningatar jakoi yhteistä hunajaamme lempikuhnureilleen. Lisäksi kouluverkkouudistkusen voittajana voidaan pitää porilaista yrittäjää, joka kuljetuksillaan kerää täältä reilun 300 000€ potin. Aikaisemmin sijoitettiin hiemen suurempi summa pakaikkillisiin taksiyrittäjiin. Nämä rahat jäivät pyörimään paikalliseen talouselämään, jatkossa ne matkaavat Poriin!

  Ongelmamme on se, että täällä ei voi pyörtää väärää päätöstä. Härkäpäisyys, tietämättömyys ja osaamattumuus jyrää faktojen ohi. Olen keskustellut asiasta lukuistan valtuutettujen kanssa ja pohtineet em. asioita kuten muita ko. virkamiehen tekemisiä. Mielessämme pyörii yksi yhteinen kysymys: TUOSTAKO HÄNELLE MAKSETAAN?

      Yksikään suunnitelma, mikä saa kyyneleen lapsen silmään, ei ole

                             totetuttamisen arvoinen!: