tiistai, 27. syyskuu 2022

ORBANko PELASTAA SAKSAN?

Paljon parjattu Unkarin presidentti Viktor Orban on tehnyt, muista poiketen, sopimuksia Venäjän kanssa. Unkari saa edullista energiaa, kuten aiemmin, samoin maahan nousee parhaillaan venäläisten suunnittelema ydinvoimala. Näistä diileistä Orban ja Unkari saa ottaa vastaan kitkerän katkeria nootteja ja jopa uhkauksia EU:n suunnalta. Sen sijaan omassa maassaan presidentti nautti kansalaistensa luottamusta. Tätäkin perustellaan Orbanin vahvalla mediahallinnalla, mutta totuus kai on se, että Unkari on luovinut EU:n energia kriisistä isommat karikot kiertäen.

Venäjä ei siis upota Unkaria eikä Orbania, mutta tekeekö sen EU sulkemalla tukivarahanat Unkarilta? Toisaalta Orbanin hengen heimolaiset lisäävät hiljalleen kannatusta EU:n alueella, viimeksi näin kävi Italiassa menneenä viikonloppuna. Saattaako käydä jopa niin, että muutaman vuoden ja lukuisten vaalien jälkeen EU:n valtioiden enemmistön suhtautuminen Venäjään onkin muuttunut samaksi, mitä Orban edustaa nyt ja kuinka käy silloin erittäin pahaan energialiriin ajautunee Saksan ja sitä sokeasti aina peesaavan Suomen?

Saattaako Orban jo tehdyillä tempauksillaan pelastaa, energiapulansa kanssa kuolinkouristuksissa kiemurtelevan Euroopan sairaan miehen, Saksan? Voiko ennakoida niin surullisesti/onnellisesti/ironisesti, että saksalaiset pelastaa jossain vaiheessa talvien kalseudelta unkarilainen ydinvoimala, jossa venäläinen mylly jauhaa sähköä Saksan kansan sähköpatterein lievittäen sikäläistä vihreää talviviima?

perjantai, 16. syyskuu 2022

KUNTATUHERTAJILLE PALKKA TUHERRUKSEN MUKAAN!

Tulevan epävarmuuden varalta, sen tuomien haasteiden yli selviämiseksi, kaupunkialuksen jokainen sauma täytyy tutkia tarkasti ja jokainen löytynyt vuotokohta pitää tukkia huolella. Muuten alus hukkuu vieden tuhannet kaupunkilaiset sen myötä. Kun meri loiskii ihan rannas, korostuu tuolloin aluksen kapteenin osaaminen ja hänen tarjoamansa osaamisen hinta. Jos purtemme välttää karikot, kiertää jäävuoret matkatessaan myötätuulessa menestyksen aalloilla muita nopeammin, voi hyvin kaupunkilaisia palvelevan kapteenin ja hänen uskollisuutensa sekä esikuntansa palkita ruhtinaallisesti.

Entäpä, jos kapteeniksi tuli valittua epäonnistumisia selittelevä kokematon tuhertaja, jonka uskollisuudesta tuhansia kaupunkilaisia kohtaan kertoo se, että hän haki töitä muualta? - Silloin hänen tekemisensä ja tekemisen hinta tule mitata uudelleen ja jos tarvetta ilmenee, saattaa teot hintoineen kohtuuden kuosiin. Vai aprikoitko tosissaan, että kaupunkilaisen etu toteutuu silloinkin, jos jostain kuukausittain toistuvasta työsuoritteesta, joka voidaan saada 6 000 €:lla, maksetaankin 12 000€? Vuositasolla saatamme puhua jopa 72 000 säästöstä pelkkien palkkakulujen suhteen, jos tähän lisätään oheiskulut, käsitellään jo 100 000 € säästöä. Sikäli mikäli perataan kaikki johtoportaan imevät verovarat, saatetaan päästä satoihintuhansiin euroihin - ehkä puoleen miljoonaan euroon, jolla voidaan parantaa mahtavasti plus konkreettisesti tavallisen kuntalaisen lakisääteisiä palveluita, kodin ympäristöä tai harrastusmahdollisuuksia.

Kuntalain, joka vaatii luottamushenkilöiltä kuntalaisten parhaaksi toimimista, mukaan päättäjien on pakko tarkistaa, vuodenvaihteessa tulevien muutosten vuoksi, palkkoja tai toisin toimien he rikkovat lakia. Johdon palkoista tinkiminen on äärimmäisen helppoa silloin, kun he ovat hakeneet muualle töihin, eivätkä he ole päässeet hamuamaansa virkaan. Heidän osaamisensa on mitattu selkeästi muuallakin ja omassa organisaatiossa heidät voidaan nyt hinnoitella uudelleen. Pallo on kaupunkilasisten edun puolella; voidaan tehdä ota tai jätä -tarjous. Nopeat vuodenvaihteessa tapahtuvat muutokset kuntien tarjoamissa palveluissa mahdollistavat organisaatiomuutokset, jotka esim. tavalla voidaan hallintosääntöä valmisteltaessa suunnata nopeasti verovaroja palvelemaan paremmin kaupunkilaisia.

lauantai, 10. syyskuu 2022

HALLINTOSÄÄNÖN VAMISTELUN JARRUTTELUSSA RIKOTTU LAKIA?

https://jaavaat666.blogspot.com/2022/09/hallintosaanon-valmistelun.html

 

KUNTALKI 3-luku:

23  §
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

KUNTALKI 5-luku:

32  §
Kunnan luottamushenkilöt

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtävänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viranhaltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa tai esteellisyytensä arvioinnissa.

Kunnan valtion luottamustoimeen valitsemasta henkilöstä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

 

40  §
Virheellinen menettely luottamustoimessa

Jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimessaan virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos.

Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön toimestaan. Ennen valtuuston kokousta voi pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuuston puheenjohtaja

keskiviikko, 7. syyskuu 2022

HALITSEMATONTA HALLINTOSÄÄNNÖN VALMISTELUA

 Hallinnon ollessa huonoa, täytyy hallintosäätöä muuttaa. Nyt joku saattaa kysäistä: millä mittarilla voimme päätellä hallinnon laadun? Jos kaupungin elinkeinoelämä tarjoaa mahtimahdollisuuden kaupungin kasvulle, verotulojen lisäykselle eli sen nykyisten plus uusien asukkaiden palveluiden parantamiselle sekä elämisen puitteiden parantamiselle, mutta kaupunkiorganisaatio ei saa tästä kiinni, vaan päin vastoin kaupunki velkaantuu ja pysyy muuttotappioisena, silloin hallinnon laadussa riittää mätäpaiseita puhkaistavaksi und kasvaimia karsittavaksi.

Meillä hallintosääntöuudistusta on siirretty ja siirretty organisaatiojohdon taholta vuoden. Tämä on tapahtunut vaikka kaksi hallituksen jäsentä on toistuvasti pyrkinyt hoputtamaan po. valmistelua. Kammottavinta lienee se, että päättäjien annettiin pitkään ymmärtää jonkinlaisen valmistelun etenevän kulisseissa. Murheellinen totuus rävähti esiin alkukesästä, kun virkakunnan kihot esittivät valtuustoryhmille: Tehkää te hallintosääntöehdotukset, niin rakennetaan koko kuvio siltä pohjalta. Hallintosäännön suhteen hukattiin kokonainen vuosi valmisteluaikaa.

Sote-uudistus astuu voimaan 1.1.2023, joten olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa meidän on pakko muutamassa kuukaudessa siittää ja synnyttää uusi hallintosääntö. Kiireen vuoksi päättäjien täytyy keskittyä vain niihin asioihin, joiden täytyy valmistua vuodenvaihteeksi, kaikki muu tulee jättää tuonnemmaksi. Ensimmäiseksi on varmistettava, että kaupunki ei joudu esim. sopimusrikkomuksiin tms. eli uudistuksen tieltä täytyy purkaa kaikki mahdolliset padot. Jos luottamushenkilöt eivät viimeinkin ota tässä valmistelussa selkeää johtajuutta ja tee hallintosääntöön merkittäviä uudistuksia, me jatkamme nykytyylillä ja olemme nykyorganisaation vanki pitkälle tulevaisuuteen.

Päättäjät ovat 14 000 uusikaupunkilaisen luottamushenkilöitä, eivät virkahenkilöiden ja kaupunkilaisten parhaaksi heidän tulee tehdä päätöksiä. Jotta tämä onnistuisi luottamushenkilöiden tulee pitää käsissään kaikki päätöksenteon langat. Virkahenkilödiktatuuri ja sieltä kumpuavat idiotismin hullutukset täytyy hallintosäännön avulla teilata. Korostan vielä Uudenkaupungin menettäneen kaiken vetovoimansa asuinpaikkana ja jopa työnantajana. Tällaiseen jamaan kaupungin ajanut organisaatio ei yksinkertaisesti voi, ilman selkeitä muutoksia, jatkaa 1.1.2023.

Sen sijaan, että joku johtoryhmä tai muu kuppikunta alkaisi valmistelemaa ja varmistelemaan itselleen työpaikkaa täytyy esiin ottaa kaupunginhallituksen osaaminen. Siellä istuu juristeja, henkilöstöjohtajaa jne. eli osaamista, kokemusta plus tietämystä hallituksesta pulppuaa paljon enemmän kuin kaupungin nykytilaan ajaneella virkahenkilöjohdolla. Joku saattaisi epäillä, että hallintosäännön valmistelu ajettiin tietoisesti vallitsevaan kiiretilaan, jotta organisaation kihot voivat marraskuussa päättäjien eteen paperin ja sanoa: Ottakaa, ette voi muuta, koska kaiken täytyy olla kunnossa vuoden vaihteessa. Tästä johtuen totesin eilen po. virkamiesvalmistelusta etteivät pukit voi olla kaalimaan vartioina!

sunnuntai, 28. elokuu 2022

PELASTETAAN UKRAINA - REVITÄÄN NATOHAKEMUS

Neuvostoliiton hajoamista seurasi melkoinen sekamelskan aika. Muutamassa vuodessa Venäjällä tilanne alkoi selkiytymään ja elintaso nousemaan niin paljon, että vanhat savuavat Ladat venäläisine kuljettajineen hävisivät Suomen liikenteestä. Tilalle tulivat ökyautot RUS-rekisterikilpineen. Maa ja sen asukkaat vaurastuivat, samalla venäläisten ja Venäjän itsetunto valtiona kohosi. Venäjä halusi taas olla suurvalta ja kulki vauhdilla kohti merkittävää asemaa maailman politiikassa. Venäjä oli tehnyt ja teki sopimuksia niin Kiinan, Intian kuin lännenkin kanssa.


Yksi näistä sopimuksista rajoitti NATO:n laajenemista liian lähelle Venäjää. Muutoksen tuulet alkoivat puhaltaa, sopimukset unohtuivat ja maailma muuttua vähemmän harmoniseksi. Lännessä luottamusta Venäjään nakersi Georgian sota. Venäjä puolestaan kammoksui etenkin USA:n suunnitelmia ydinohjustukikohtien rakentamisesta Venäjän lähiseudulle. Kuitenkin Bush jr. aloitti tukikohtien rakentamisen ja tuolloin, jo hyvissä ajoin, Venäjä ilmoitti mihin NATO:n laajeneminen pahimmillaan johtaa - sotilaallisiin vastatoimiin. Kun Obamasta tuli presidentti,odottivat useimmat hänen painavan jarrua po. tukikohtien rakentamiselle. Toisin kävi, Obama runttasi kaasun pohjaan. Venäläiset katsoivat aikansa, kunnes NATO alkoi jo kolkuttelemaan sen naapureita ja Ukraina oli viimeinen pisara.

Venäjä kokee NATO:n uhkaksi ja pelkää, että USA NATO:n avulla rakentaa sen ympärille samanlaisen sotilas/ydintukikohtien verkon, jolla USA pystyy motittamaan Kiinan muusta maailmasta. Nämä loivat nykypäivän tilanteen eli perusteet sille, miksi Kiina ja Venäjä löysivät toisensa, ne istuvat samassa veneessä. Vaikka Kiina ei ole tukenutkaan Venäjän brutaalia hyökkäystä Ukrainaan, soittavat ne rinnatusten samaan tahtiin vierekkäisiä viuluja. Mutta mikäli NATO ottaisi tai esittäisi askeleen taakse ottamista sillä ehdolla, että Venäjä poistuu Ukrainasta, saattaisi syntyä rauha ja mieletön tappaminen loppua.

Jos vain etsimme syyllisiä ja tuomitsemme median johdolla toisen osapuolen, ei rauha ole lähelläkään. Media ei tavoittele rauhaa ennen sotaväsymystä ja sodan ensimmäinen uhri on totuus. Näin pääsi käymään myös Suomessa, joka on sodan osapuoli eli aktiivinen toimija Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa. Eikö em. väittämäni todista jo se, että mistään valtamediasta ei löydy mitään sovittelevaa ja rauhaan tähtäävää ulostuloa. Kaikki paha mitä maailmassa on, tulee Venäjältä. Koomisin mediamme uutinen lienee se, että eilen YLE:n teksti-tv:n mukaan Venäjä pommittaa ydinvoimalaa, jonne se on perustanut oman sotilastukikohdan - siis Venäjä pommittaisi omia joukkojaan.

Kaikki sodat ovat aina loppuneet, niin loppuu tämäkin Venäjän Ukrainan välinen sota. Sen sijaan, että asiantuntijat valikoiduin ulostuloin kalisuttavat aseita, tulisi heidän kääntää katseensa menneisiin sotiin ja niiden loppuihin. Olisi otettava oppia niistä hetkistä, kun sodissa otettiin ensiaskeleet kohti rauhaa. Nämä askelmerkit löytyvät aikanaan myös Venäjän-Ukrainan sodasta. Kyse on ainoastaan siitä, kuinka nopeasti nuo askelmerkit löytyvät ja päästään kulkemaan aselevon kautta kohti rauhaa. Jokainen päivä on kallis, sillä jokaisena päivänä kuolee ukrainalaisia ja venäläisiä.

 
Linkit: