Hyvä johtaja osaa ottaa organisaatiostaan kaiken irti. Hänen osaamisensa näkyy delekointikyvyssä. Hyvä johtaja ei väsytä organisaatiota. Oivallisesti hyvä johtaja selvittää työyhteisön sisäiset ristiriidat. Sosiaalisilla taidoillaan hän saa ihmiset tukemaan ja täydentämään toistensa puutteita. Tärkeintä hyvän johtajan henkilökohtaisissa ominaisuuksissa on vaatimattomuuden lisäksi kyky nähdä tulevaisuuteen.

 Jos johtaja on sitoutunut organisaatioon, hän varautuu pahimpaan eli jakaa kaiken kriittisen tiedon lähimmilleen ja nämä taas jakavat sen lähimmilleen. Näin hyvä johtaja varautuu pahimpaan eli omaan tai keskeisten lähimpien työtovereiden yllättävään poistumiseensa työyhteisöstä. Hänen organisaatiossaan ei voi olla vaarallista tiedon tai taidon keskittymistä. Hyvin johdetussa organisaatiossa ei ole koskaan koulutus/osaamisvajeen uhkaa. Sitoutunut hyvä johtaja poistuu organisaatiosta joko eläkkeelle, vapaaehtoisesti kaikensa antaneena tai jalat edellä. Hänen sitoutumisensa ei lopu parempien esim. rahakkaampien vaihtoehtojen ilmestymisen vuoksi.

 Hyvä johtaja loistaa aina organisaationsa kautta. Hän ei koskaan korosta omaa merkitystään vaan tuo julki organisaationsa laajaa osaamista. Vaatimattomuus on hyvään johtajaan liitetty piirre, sillä hänen tekonsa puhuvat hänen puolestaan.  Organisaation saamaan kritiikkiin hyvä johtaja vasta nopeasti ja täsmällisesti ja jos mahdollista hän tuo negatiiviset asiat itse esille. Näin hän avoimmuudella hallitsee tiedottamista ja estää omalla aktiivisuudellaan epäilyjen sekä epäilijöiden kuppikunnan synnyn.

 Edellä mainittuun toimintaan hyvä johtaja saa tukea johtamansa organisaation hallitukselta. Toisaalta hallitus pitää huolta siitä, että organisaatiolla on hyvä johtaja. Jos johtaja ei ole hyvä, saa hän lähteä ennen kuin aiheuttaa kohtuutonta tuhoa. Jos taas hallitus ei hoida ajallaan johtajan vaihdosta, saa sekin lähteä. Mikään organisaatio ei ole johtajia tai valtaeliittiä varten vaan tuottamassa jotain hyvää organisaation ulkopuolisille ihmisille.

                                            TYYLIKKÄÄT HYVÄSTIT: