Päivän sanaksi on noussut arvokeskustelu. Pitää puhua arvoista, mutta siihen ei saa sotkea rahaa eikä vastakkainasettelua. Vastakkain asettelu luokitellaan populismiksi ja rahan avulla asioiden vertaaminen, se vasta populismia onkin! Lisäksi  keskusteluun vaikuttajina ovat he, ketkä päättävät mitä arvokeskustelusta julkaistaan! Näin voi olla päättäjiä, keiden tekojen ja puheiden arvot ovat selkeässä ristiriidassa!

   Sillä ei siis ole pienintäkään väliä kuinka kukin arvoista keskustelee. Ainoastaan teoilla on merkitystä ja yhteistenasioiden hoidossa ainoita tekoja ovat äänestäminen ja asioiden esille tuominen. Nyt täytyy myöntää etteivät ne ongelmat, joita haluaisin ensimmäiseksi kuntoon, ole kertaakaan nousseet esiin esim. kaupunginhallituksessa.

   Parhaimmillaan kolme hallituksen jäsentä on, naamat loistaen, luvannut viedä viestini eteenpäin; Mutta kokouksen jälkeen on aina todettu: Sori unohdin; Kato hei, ei se olekkaan musta noin, kuules on tärkeämpiäkin asioitakuin toi tai  Ex hei tajuu, ei se oisi mennyt läpi kuitenkaan. Naurettavinta asiassa on se, että viime vaalikaudella, pelkkänä varavaltuutettuna ja lautakunnan jäsenenä, sain ehdotukseni menestyksellisemmin esille kaupunginhallituksessa kuin nyt rivivaltuutettuna! Suoraan sanoen minulla on ikävä Helena Vartiaista, Jussi Tapiota ja jopa Sari Helmistä ikävöin!

   Minun arvoni lähtevät siitä, että ensin pistetään lasten, vanhusten ja sairaiden asiat kuntoon. Sen jälkeen priorisoidaan muut ongelmat ja jossain aivan hännillä odottavat historiikit, postimerkit ja toisiinsa hukkuvat surrealistiset hankkeet sekä työryhmät, toimikunnat ja työryhmät! Raha tai pikemminkin sen puute sanelee toteutusjärjestyksen ja, ikävä kyllä myös sen, mitä jää toteuttamatta!

   Asiat täytyisi ratkaista tärkeysjärjestyksessä eikä sitä mukaa, kun ne tipahtelevat päättäjien eteen. Historiikista saa mainion esimerkin: Nyt päätetty kirjahanke tullee kaikkineen maksamaan 250 000€! Jos tuosta summasta olisi annettu esim 100 000€ koulutoimeen, 100 000€ ikäihmisten kuntoutukseen ja 50 000€ urheiluseurojen kautta lapsille, olisi raha, mielestäni, käytetty paremmin kuntalaisten hyväksi. Tälläisestä arvojen asettelusta julkinensana vaikenee ja siksi täällä ei voi olla avointa arvokeskustelua!