Täällä on voimakkaasti kritisoitu minun valiokunnan työskentelyyn kohdistumaa arvostelua. Valiokunnan työ ja sen käsittelemä tapahtumasarjan yhdistelmä lienevät ainutlaatuisia kaupunkimme historiassa. Valiokunnan  omien toimintatapojen kuin loppulausuman osalta puhutaan merkittävästä tulevaisuuteen vaikuttavasta linjanvedosta. Tämän vuoksi valtuuston on äärimmäisen tarkkaan pohdittava myöntääkö se valiokunnan työn pohjalta vastuuvapauden tilivelvollisille.


Valiokunta rajaa korvausten maksettavaksi alarajaksi 0,5% taseesta - mistä taseesta, onko tase satamiljoonaa euroa? Jos näin on, kaupungissamme sen työntekijä/hallitus voi jatkossa aiheuttaa huoletta 500 000€ vahingon ilman korvausvaateita. Mikäli kaupungin kaikki tuhat työtekijää  intoutuu mokaamaan valiokunnan sallimalla maksimitavalla voidaan kaupungille aiheuttaa rennosti vihellellen 5 000 000 000€ vahinko ilman jälkiseuraamuksia.

http://jaavaat666.blogspot.fi/2014/01/valiokunta-tyontekija-voi-korvauksetta.html