Suomessa on lakeja ja asetuksia. Pykäliin on selkeästi kirjattu se, mitä tarkoittaa 80km/h nopeusrajoitus. Samoin on muutkin yhteiskuntamme säännöt määsitelty varsin tarkasti. Joskus tulee tulkintoja siitä kuinka lakia sovelletaan, tuolloin astuvat estradille alan ammattilaiset eli  lakimiehet ja he tulkitsevat lakia. Sitä eivät tee tavalliset pulliaiset!

  Meillä kaupunginhallituksessa tuli epätietoisuutta jääviydestä. Kukaan ei ilmeisesti tiennyt kuinka jääviys, kiistan osalta, laissa määritellään. Olemmeko pystyneet kehittämään niin mystisen ongelman, jottei laistamme löydy sille pykälää? Meillä ongelma ratkaistiin äänestämällä??? Pitäisin toimintaa vähintäänkin mystisenä?

  Jos laki sanoo, että nyt olette jäävejä, niin sillon ollaan jäävejä. Selvästä asiasta ei voi tuolloin äänestää. Jos taasen laista ei löydy kohtaa, jonka mukaan tyypit ovat jäävejä, he eivät ole jäävejä. Asiasta ei tuolloinkaan voida äänestää! Entäpä, jos jäävit äänestävät jääviedestään ja häviävät äänestyksen osoittautuen jääveiksi; olivatko he jo jääviydestä äänestettäessä jäävejä? Eikö tuolloin  jääviysäänetys menenetä merkityksensä jäävien äänestäessä jääviydestään?

 Varmaan Tarmo tai joku muu juristi voi oikaista minun maallikkomaista tulkintaani!

Asiaan liittyvä osuva biisi: