LÄNSI-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTO
PÄÄTÖS 11/1482
syyttämättä jättämisestä
              Asianro
7.6.2011 R 11/1731
Osastoryhmä 2
 
PL 151
20101  TURKU
Puhelin  010 362 6500  Fax  010 362 6523

Syyttämättä jätetty VALKONEN JARI JUHANI

        22.05.1955

Asianomistajat        SILVOLA JUKKA MIKAEL


Tutkitut tai epäillyt rikokset ja lainkohdat

KUNNIANLOUKKAUS
27.9.2010       UUSIKAUPUNKI
8420/R/0060122/10
Rikoslaki 24 luku 9 §


Tapahtumatiedot        Valkosen on epäilty syyllistyneen kunnianloukkaukseen siten, että hän olisi esittänyt valheellista ja loukkaavaa tietoa Silvolasta Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Päätös        Jätän syytteen nostamatta, koska syyttäjällä ei ole asiassa syyteoikeutta

       

Perustelut        Asiassa on järjestetty Varsinais-Suomen sovittelutoimiston toimesta sovittelu, jossa osapuolet ovat sopineet asian. Asianomistaja Silvola on ilmoittanut, ettei hänellä ole enää rangaistusvaatimusta Valkosta kohtaan.

        Rikoslain 24 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä kunnianloukkauksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi. Asianomistaja Silvola on esitutkinnassa ilmoittanut vaativansa rangaistusta. Sovittelusopimuksessa hän on kuitenkin ilmoittanut, ettei hänellä ole vaatimuksia asiassa. ROL:n (Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa) 1 luvun 16 §:n 2 momentin mukaan syyttäjä ei saa nostaa syytettä asianomistajarikoksesta, mikäli asianomistaja peruuttaa syyttämispyyntönsä ennen syytteen nostamista.

        Koska asianomistajalla ei ole enää rangaistusvaatimusta, virallisella syyttäjällä ei ole asiassa syyteoikeutta.       
Allekirjoitus        Kihlakunnansyyttäjä        Anja Rantanen-Lahti

       

Jakelu        Syyttämättä jätetty
Asianomistaja
Poliisi


VARSINAIS-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTO
PÄÄTÖS 10/1427
esitutkinnan rajoittamisesta
                  Asianro
28.12.2010 E 10/5822
Osastoryhmä 2
 
PL 151
20101  TURKU
Puhelin  010 362 6500  Fax  010 362 6523


Rikoksesta epäilty        VALKONEN JARI JUHANI
        22.05.1955

Asianomistajat        RYÖSÄ SEPPO JUHA TAPANI


Epäillyt rikokset KUNNIANLOUKKAUS
1.10.2009       UUSIKAUPUNKI
8420/R/0059592/10
Rikoslaki 24 luku 9 §


Syyttäjän päätös Määrään, että esitutkintaa ei toimiteta.Perustelut Tutkinnanjohtaja on 03.11.2010 syyttäjälle esittänyt, ettei asiassa toimitettaisi esitutkintaa.

Rehtori Seppo Ryösä pyytää poliisia tutkimaan, onko Uudenkaupungin kaupunginvaltuutettu Jari Valkonen syyllistynyt kunnianloukkaukseen kirjoittaessaan nettiblogissa Ryösästä. Seppo Ryösän kirjallisen tutkintapyynnön mukaan Uudenkaupungin kaupunginvaltuutettu Jari Valkonen on vuoden 2009 ja 2010 aikana useita kertoja kirjoitellut omassa nettiblogissaan hänestä suorastaan törkeyksiä.
Kirjoitukset ovat Röysän mukaan haitanneet hänen työtään ja mielenrauhaansa.Varsinais-Suomen syyttäjänvirasto

ESITYS SYYTTÄJÄLLE ESITUTKINNAN RAJOITTAMISESTA


Esitän, että syyttäjä määräisi tässä asiassa esitutkinnan toimittamatta jättämisestä ETL 4 § 3 ja ROL 1:7,1 §:n nojalla.

Kalannin koulun rehtori Seppo Ryösän näkemyksen mukaan Uudenkaupungin kaupunginvaltuutettu Jari Valkonen on kirjoittanut nettipäiväkirjassaan häntä loukkaavalla tavalla.

Rehtori Ryösä on toimittanut poliisille kopiot Valkosen nettipäiväkirjasta ja merkinnyt ne kohdat, joissa hänen näkemyksensä mukaan Valkonen kirjoittaa häntä loukkaavalla tavalla.

Valkonen kirjoittaa nettipäiväkirjassaan Kalannin koulun rehtorin valinnasta ja arvostelee rehtorin nimeä mainitsematta rehtorin ammatillista pätevyyttä sekä hänen toimintaansa koulun rehtorina.

Varjosen nettipäiväkirjan värikästä kielenkäyttöä on joidenkin sanontojen osalta syytä epäillä kirjoitetun herjaustarkoituksessa.
 
Poliisin tiedossa olevat tiedot huomioiden mielestäni kyseessä on kuitenkin kokonaisuutena arvostellen vähäinen teko eikä tärkeä yleinen tai yksityinenkään etu vaadi esitutkinnan toimittamista. Näkemykseni mukaan odotettavissa ei olisi todennäköisesti ankarampaa rangaistusta kuin sakko.

Markku Kukko
Tutkinnanjohtaja


RAJOITUSPÄÄTÖS

Perusteet kuten tutkinnanjohtaja on esittänyt.

Käytettävissä olevan aineiston valossa arvioituna tulisin tekemään asiassa seuraamusluontoisen syyttämättäjättämispäätöksen edellyttäen, että rikokseen liittyvät näyttö- ja oikeuskysymykset saataisiin syyksilukevan ratkaisun edellyttämällä varmuudella selvitettyä.

Rikoslain 24 luvun 9 § 2. momentti: "...kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi  ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä."

Vastaajan värikäs kielenkäyttö koskee myös muita henkilöitä varsinkin kaupungin johdossa. Poliittinen sananvapaus on tiukasti suojattua, samoin yleisestä kiinnostavasta kysymyksestä käyty keskustelu.
Joku vertaus vastaajan blogeissa saattaisi ylittää hyväksyttävyyden rajat, mutta kokonaisuutena arvostellen olisi kyse vähäisestä rikoksesta, josta  tuomittaisiin enintään vähäinen sakkorangaistus.

Tässä ovat molemmat minuun kohdistuneiden tutkintapyyntöjen lopputulokset! Molemmat ovat TS-yhtymän tiedossa. Tästä huolimatta nämä päätökset eivät saaneet mitään julkisuutta paikallis läpyskässä, kuten em. tutkintapyyntöjen jättö uutisoitiin. Läpyskässä tutkintapyyntöjä hehkuttettiin lähes sivun verran ja minut tuomittiin rikolliseksi. Tämä tapahtui 23.12.2010 eli juuri ennen Joulua. Arvatkaa oliko ikimuistettava Joulu?

 Harrastettu tiedotuspolitiikka on varsin viehkeä tulkinta kritillisten arvojen, lähimmäisen rakkauden ja anteeksiannon kombinaatoi jumalisuutta mainostavalta läpyskän vetäjältä. Vaikka tutkintapyynnöistä on, puolitoista vuotta vanhat, syyttäjän selkeät ratkaisut, läpyskä ei ole oikaissut virheellistä uutisoinitiaan vaan jatkaa yhä vääryyteen perustuvaa loan heittoa - tänään viimeinen valheväite.

Kun vielä huomiodaan, että Juhaan ja minuun kohdistunut työkiuausjahti päättyi Aluehallintovisraston tylyyn päätökseen: ASIASSA EI OLE EPÄILTÄVISSÄ MITÄÄN TYÖKIUSAUSTA, voi todeta läpyskän selkeäksi manipulointivälineenksi! Jos tästä on jotain hyötyä Juhalle ja minulle, niin se löytyy siitä, että meidät on niin syyttäjän kuin Aluehallintoviraston asiantuntemuksella todettu ihan asiallisiksi, lakia noudattaviksi luottamusmiehiksi. Kun lopuksi todetaan ettei mistään pöytäkirjoista löydy merkintää kummankaa huonosta käytöksestä, olemme kaiken lisäksi myös asiallisesti käyttäytyviä tolkun ihmisiä ja ehdokkaita! Muut ehdokkaat eivät voi lyödä kansan eteen vastaavia virallisia päätöksiä, joissa heidät todetaan kaikin puolin loistaviksi ehdokkaiksi! Miksihän läpyskä salaa tämän? Halutaanko siellä vaikuttaa vaalitulokseen?