Viime viikot ovat vahvistaneet mielipidettäni siitä ettei varhaiskasvatusta voi siirtää sivistyspalvelukeskuksen alaisuuteen. Tarkoituksenani oli jättää seuraava eriävämielipide tiistain koulutuslautakunnan kokouksessa. Töppäilyn vuoksi pykälä siirtyi seuraavaan lautakunnan kokoukseen:

Koulutuslautakunta 17.4.2012
 
Eriävämielipide asiassa:
 
Varhaiskasvatuksen siirto sivistyspalvelukeskukseen
 
Mielestäni sivistyspalvelukeskuksen asiat on ensin laitettava tyylikkäästi kuntoon ennen kuin sinne voidaan liittää menestyksellisesti mitään uutta. Sivistyspalvelukeskuksessa niin hallinnossa kuin käytännön toiminnoissa on rajusti parannettavaa. En näe kunnan tai sen asukkaan edun mukaiseksi perustaa palvelukeskusta, jonka sisällä on asioita vauvasta jäähalliin; Tämä varsinkin, jos on pelättävissä, että pian vauvoista tulee jäähallin tyylinen säästökohde.
 
Viimeisten tutkimusten mukaan kaupunkimme koulut ovat hälyttävän surkeassa kunnossa. Asiantuntijoiden eli oppilaiden antama palaute on murskaava. Tutkimukset kertovat täysin päinvastaista mitä virkahenkilöt ovat asioista kertoneet. Kaiken huippuna voidaan pitää koulukiusausta. Meillä sanottiin olevan nollatoleranssi koulukiusauksen suhteen, mutta todellisuudessa kiusausta onkin meillä tuplaten verrokkikuntia enemmän. Kun tutkimuksista tai niiden aiheuttamista toimenpiteistä esittää kysymyksiä virkahenkilölle, saa vastauksia odottaa kuukausia tai niitä ei tule ollenkaan. Myös lautakunnassa esitettyihin kysymyksiin ei tule kunnon vastauksia konkreettisista toimista, joilla koululaisten aseman parannetaan. Ainoastaan vastuun pakoilua, oppilaiden vanhempien haukkumista, onnetonta selittelyä ja vaikenemista tarjotaan kysyjille. Kaiken huippuna voidaan pitää kaupunginhallituksessa esitettyä tarkennuskysymystä kouluverkon alasajon säästöistä. Mitään ei ole kuulunut vaikka tästäkin kysymyksestä on kulunut kohta puoli vuotta. Vastausten sijaan kysyjät leimataan kiusaajiksi ja heidät haukutaan julkisesti.
 
Kun vielä edellisen lisäksi huomioidaan sivistyspalvelukeskuksessa muhivat henkilöstö- ja muut ongelmat, voidaan puhua kerrassaan onnettomasta hallinnosta. Ongelmien ratkaisun sijaan sivistyspalvelukeskus luo niitä lisää ja on vain sokea säästökohde, jossa säästöt revitään lapsilta ja heidän opetuksen tasoa alentamalla. Mielestäni varhaiskasvatuksen siirto ei tässä vaiheessa palvele kuntaa tai sen asukkaiden etua.
 
Varhaiskasvatuksen siirtämisen sijaan sivistyspalvelukeskuksen toimintaa ja hallintoa tulee kehittää ja sen rooli ikuisena säästökohteena tulee lopettaa. Toimivat koulut ja muut sivistyspalvelukeskuksen alaiset palvelut ovat kaupunkimme tulevaisuuden kannalta ratkaisevassa roolissa. Kukaan ei muuta kaupunkiin, jossa koulut ovat surkeita ja vapaa-ajan puitteet ränsistymässä. Vasta näiden asioiden ollessa kunnossa voimme odottaa positiivisia tuloksia varhaiskasvatuksen liittämisestä sivistyspalvelukeskukseen.
 
Kun varhaiskasvatus siirretään sivistyspalvelukeskukseen, täytyy sen tapahtua suunnitelmallisesti ja lapsia hyödyttäen. Nythän se siirtyy vain hallintokunnasta toiseen ja ainoaksi konkreettiseksi muutokseksi jää hallintokunnan johtajan muhkea palkankorotus. On suunniteltava yksikkö, johon siirretään kaikki lasten ja nuorten asiat. Viimeinkin kissa on nostettava pöydälle ja siirryttävä kehityskeskusteluun  teemalla: KYKENEEKÖ SIVISTYSPALVELUKESKUS SUORIUTUMAAN NYKYISISTÄ TEHTÄVISTÄÄN? TARVITSEMMEKO UUSIA RAIKKAITA TUULIA SIVISTYSPALVELUKESKUSEEN?
 
 
 
J  Valkonen
 
                                                                                                                                    
 
                                                    
                                                                                                                        Lehdistölle12/17/Sipa