Jos toimisimme kuin yritys eli tavoitteena tuottaa se, mitä määrätään määrätyin kustannuksin, kukahan saisi lähteä? Osakkeenomistajat pistäisivät koko paletin uuteen uskoon. Mutta meillä ei käy niin, koska kukaan ei edes puhu tulosvastuusta!

   Ainoa budjetissa ja toimintatavoitteissa pysyvä osamme on sivistyspalvelukeskus. Silti tavoittaissaan pysymättömät tahot asettavat konsultin suunnittelemaan sivistyspuolen tulevaisuutta. Eikö niitä konsultteja, jos niitä yleensä tarvitaan, pitäisi pistää entraamaan muiden keskusten tulevaisuutta. Siellähän se vika ja kulujen hallitsemattomuus lymyää

   Ihmeellisen amatöörimäistä toimintaa. Pitäisi tutkia missä vika eikä sokeasti sätä säästöjä, jotka kasvattavat kulujamme aiheuttaen näin lisää inhimillistä tuskaa ja säästötarvetta. Nyt olisi tuumaustauko kaupungin rakenteiden ja palvelujen uudelleen organisoimiselle. Tuumaajiksi tarvittaisiin luottamusmiehiä, kaupungin suorittavaa henkilöstöä sekä tulosvastuussa pysynyttä johtoa. Tältä pohjalta laskumme saadaan oikaistua ja muuttumaan nousuksi.

    Nykyisellä tyylillä säästetään vuodesta toiseen, kunnes viimeinenkin koulu on lakkautettu. Lomautukset ovat edessä. Mutta ketkä lomautetaan? Heidät, ketkä tekevät tunnollisesti käytännön työn! Heidät, ketkä tekevät mitä käsketään! Entäpä he, ketkä käskevät ja jatkavat ylimielistä kekkulointia? He lomauttavat! Kuinkahan kävisi, jos tämä olisi yritys?