Kuten jotkut hämärästi muistavat, tein taannoin edesmenneeseen paikalliseen vaikuttajaan liittyvän valtuustoaloitteen. Aloitteeni saama vastaanotto osoitti pöyristyttävän huonoa käytöstä sekä huonokuuloisuutta, lukutaidottomuutta tai ymmärtämättömyyttä,. Kaikki tämä  levisi aina julkisuuteen saakka.  Huomionarvoisinta asian etenemisessä oli valmistelijan, täysin käsittämätön, toiminta. Siksi vaadin asialle oikaisua seuraavasti:

OIKAISUVAATIMUS asiaan:681/0192011 KVALT 03.10.2011 pykälä 109

 

 Olen aloitteessani tuonut vilpittömästi esiin sen, kuinka valtakunnan mediassa käsitellään, suuren Uudenkaupungin ystävän ja avokätisen lahjoittajan, Mauno Vannaksen taustoja. On vähintäänkin pöyristyttävää, miten asiaan on suhtauduttu. Vaikka aloitteessani mainitaan selkeästi se taho ja ohjelma, missä Mauno Vannaksen elämää kyseenalaistavaa tietoa on levitetty, kukaan ei ota asiaa vakavasti tai ryhdy tekoihin asian tiimoilta.

 Vannaksen säätiön rahat kyllä kelpaavat Uudellekaupungille, mutta kaupunkimme tai säätiön hallitus ei ole valmis minkäänlaiseen toimintaan Mauno Vannasta mahdollisesti loukkaavien tietojen oikaisemiseksi. Ovatko oikeat ihmiset Vannaksen säätiön hallituksessa, entä onko oikeat ihmiset edustamassa kaupunkia säätiön kanssa tehtävässä yhteistyössä? Suhtautuminen aloitteeseeni osoittaa kuvottavaa kaksinaismoraalia tai lukutaidon tai ymmärryksen puutetta.

 Kun luette valtuustoaloitteeni, voitte yhtyä ihmettelyyni valmistelijan tuottaman valmistelutekstin suhteen. Joko hän ei kerta kaikkiaan osaa lukea tai ymmärrä kirjoittamaani tekstiä. Minusta viimeinkin nyt on korkea aika pohtia valmistelijan motiiveja, kun hän päästää julki täysin älytöntä valmistelutekstiään, millä ei ole minkäänlaista kosketuspintaa valtuustoaloitteeseeni.

 Esitän valtuustoaloitteeni uudelleen valmistelua niin, että jo valmistelun suorittaa tehtävään kyvykäs henkilö. Samalla esitän kaupunginhallitukselle pohdittavaksi: Onko kyseinen valtuustoaloitteen valmistelija nyt tai yleensäkään kyvykäs tehtäväänsä ja mitkä ovat hänen valmistelunsa motiivit? Mielestäni näin ei voi jatkua, sillä tällaisen valmistelijan toimista kärsii mahdollisesti koko kaupungin maine!

 OIKAISUVAATIMUS:

Vaadin valtuustoaloitteeni uudelleen käsittelyä edellä mainitut seikat huomioden.

 

                        Kunnioittaen J. Valkonen Kalannissa 20.10.2011

                                                            XXXXXXXXXXX

                              AINA ON TOIVOA, KUN ASENNE ON OIKEA!