!!!! KOOHOO HERÄTY$$ !!!! Maksatte -20 000€/vrk!!

  Ote Juha Aaltosen plogista:

Kaksi havaintoa tarkastuksen tuloksista:

  • Konsernivalvontaa tulisi tehostaa, koska kaupunki on mukana lukuisissa elinkeinoelämän kehittämishankkeissa ja yhtiöissä!
  • Kaupunki käytti sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen 7 346 000 euroa enemmän kuin valtionosuuspäätös edellyttäsi!

   Kaupunkimme ajelehtii onnettomien tunereiden ohjaamana kohti tuhoa. Joka päivä hukkaamme 20 000€ verrattuna vastaaviin verrokkikuntiin. Kallis ikärakenteemme on huomioitu luvuissa. Juha Aaltosen plogista aukeaa taloutemme koko karmeus, joten sieltä tankaamaan tietoa ja ihmettelemään ongelmamme syvyyttä!

  Jos taloutemme pannaan kerralla kuntoon veronkorotuksella, tekee se komen pennin korotusta veroihn, tai roimaa korotusta muihn maksuhin. Näin ei tietenkään voida tehdä, sillä olemme maksuissa ylittäneet kipurajan. Kalleutemme on jarru elinkeinopolitiikkaamme, mahdollisen onnistumisen, tuomien työntekijöiden muutolle Uuteenkaupunkiin.

LISÖÖÖÄÄ:http://jaavaat666.blogspot.fi/2013/04/koohoo-heraty-maksatte-20-000vrk.html