Joskus koulutuslautakunnan istunnossa eräs rehtori halusi lautakunnalta apua rehtoreiden keskinäisiin asioihin. Tuolloin en ehtinyt kysymykseen syventymään, joten vasta nyt yhdytin itseni ja rehtorikatraan iltapäiväkahvilla. Ryystimme kahvia ja kommunikoimme uimahallin tiloissa menneellä viikolla!

  Tapahtumaa voi pitää jonkinlaisena läpimurtona ja tiedonkulun riemuvoittona. Useat asiat pullahtivat esille ja näen niiden puimisen jatkossakin tarpeelliseksi. Olenhan kuntalaisten valitsema edustaja ajamaan kuntalaisten etua. Myös rehtorit ovat kuntalaisia, kuten myös, asiassa tärkeimmät, koululaiset. Tapaaminen oli siis kaiken puolin hyväksyttävä.

   Olen aina korostanut oikean positiiviisuden olevan sitä, että ikävät asiat nostetaan esiin, niitä tarkastellaan ja ne pistetään lopulta kuntoon. Hyvässä hengessä ja rakentavasti edennyt kotvanen poiki runsaasti keskusteluyhteyksiä, joita on syytä vaalia! Kiitän rehtoreita rivivaltuutetun kahvikutsun noteeraamisesta ja luottamuksen osoittamisesta!

    Hienoimmalta tuntui koolla olleiden rahtoreiden keskinäinen solidaarisuus ja voimakas huoli Uudenkaupungin lapsista. Rehtoreillamme on visioita ja venymiskykyä sekä taitoa em. asiaoden toteuttamiseen. Rehtorimme ovat kyenneet löytämään säästöratkaisuja, jotka eivät puutu opetuksemme tasoon tai kouluverkkoon.

   Mukavalta tuntuu niin ikään se, että sektorin korkein virkamies säästyy, muutaman vuoden takaisesta, parjauksesta. Tuolloin hänestä maalattiin jopa kouluverkonvihollista. Ratkaisu on oiva osoitus esimieskyvyistä, siihen liityvästä johtamistaidosta sekä luottamuksesta!