K-18!

Mikäli blogini aiheuttaa aiheuttaa unettomuutta, taiveihottumaa, pakkoliikkeitä, alle laskemista, yökastelua, unettomuutta, työssä epäonnistumista tai henkistä ahdistusta, kehotan välttämään täällä käyntiä tai tekemään se vain äidin läsnä ollessa!

 

Kaiken varalta, toivon myös kommentoijia huomioimaan, varoituksesta huolimatta, tänne eksyvien ihmisten herkkyyden ja sen seurauksena syntyvät ongelmat. Pahimmillaan saatatte vaarantaa yhteiskunnan perustoimia ja maanpuolustusta kommentoinnilla. Toivon äärimmäistä hienovaraisuutta keskusteluun!

 

Etukäteen kiitäen: Java

 

 

Seppo Ryösä on suorittanut peruskoulun luokanopettajan tutkinnon v.
1980 ja kouluhallinnon tutkinnon keskimmäisen arvosanan v. 1994.
Hän on toiminut Turussa Topeliuksen yhtenäiskoulussa
apulaisrehtorina vuosina 2001-2007 (vastuualueena peruskoulu) ja
Turun kaupungin kouluissa pääasiassa luokanopettajana ja opinto-
ohjaajana vuodesta 1980 lähtien. Sivutoimisesti hän on toiminut
koulutusyhteyshenkilönä Teknologiateollisuus ry:ssa vuosina 1997-
2001. Ryösä on osallistunut johtotiimikoulutukseen (Opetushallitus
2005-2006) ja osallistuu parhaillaan Opekon järjestämään
rehtorikoulutukseen. Ryösä on toiminut Turun kaupungin perusasteiden
johtoryhmässä yhtenäiskoulujen rehtoreiden edustajana vuosina 2005-2006

Esittelijä toteaa, että haastatelluista Juutilla ja Ryösällä ei ole
rehtorikokemusta,

(H.Kin kaupungin pöytäkirja)

 

 

Topeliuksen koulun rehtorin viran 800007 täyttäminen

Tiivistelmä: -

Olsj § 15

Suomenkielisen opetustoimen johtaja Timo Jalonen:

 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 25.10. 2006/163§, että Topeliuksen kouluun tulee sijoittaa rehtorin virka.

 

Topeliuksen koulussa ja Juhana Herttuan lukiossa on ollut yhteinen rehtorin virka ja lisäksi Topeliuksen koulussa määräaikaisesti täytetty apulaisrehtorin virka. Topeliuksen koulussa tarvitaan jatkossa rehtorin virka ja apulaisrehtorin tehtävä. Virka tulee täyttää vakituisesti 1.8. 2007 lukien.

 

Runosmäen alueen virkajärjestelyihin liittyen (OLSJ 22.11.2006), tulee nykyinen Runosmäen koulun rehtorin virka (800007) siirtää Topeliuksen kouluun. Virka on vaikka vakituista hoitajaa.

 

Topeliuksen koulun rehtorin virka on ollut haettavana 27.1. 2007 Turun Sanomissa, Åbo Underrättelserissä sekä työvoimahallinnon ja Turun kaupungin internet-sivustoilla. Määräaikaan 12.2. 2007 mennessä tuli yhteensä 7 hakemusta, joista 6 täyttää asetuksen määräämät kelpoisuusehdot.

 

Haastatteluun on kutsuttu neljä hakijaa: Henri Littunen, Jukka Tulivuori, Seppo Ryösä ja Sanna Hirvola. Haastattelut järjestetään 6.-7.3. 2007.

 

Oheismateriaali 1              Yhteenveto hakijoista

 

Ehdotus       Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää, että Topeliuksen koulun rehtorin virkaan (800007) valitaan NN 1.8. 2007 lukien virkaan kuuluvin palkkaeduin.

PäätösEsittelijä ehdotti, että virkaan valitaan Seppo Ryösä.

Asian pantiin pöydälle Kunnarin ehdotuksesta yksimielisesti.

 

Olsj § 54

Pöydältä Olsj 7.3.2007 § 15

Suomenkielisen opetustoimen johtaja Timo Jalonen:

EhdotusOpetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää, että Topeliuksen koulun rehtorin virkaan (800007) valitaan Seppo Ryösä 1.8.2007 lukien virkaan kuuluvin palkkaeduin.

PäätösAsia pantiin pöydälle Toivarin ehdotuksesta yksimielisesti.

Olsj § 79

Pöydältä Olsj 28.3.2007 § 54

Suomenkielisen opetustoimen johtaja Timo Jalonen:

EhdotusOpetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää, että Topeliuksen koulun rehtorin virkaan (800007) valitaan Seppo Ryösä 1.8.2007 lukien virkaan kuuluvin palkkaeduin.

Asian esittelee perusopetuspäällikkö Outi Rinne.

 

PäätösNiemi ehdotti Kunnarin kannattamana, että Topeliuksen koulun rehtorin virkaan valitaan Sanna Hirvola. Toivari pyysi suljettua lippuäänestystä.

Suljetuin lipuin suoritetussa virkavaalissa Sanna Hirvola sai 7 ääntä ja Seppo Ryösä 3 ääntä.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti valita Topeliuksen koulun rehtorin virkaan (800007) Sanna Hirvolan.

                                       -      -       -      -

Tietoisesti en kommentoi itse asiaa, millään tavoin. Kysyn ainoastaan: Tiedettiinkö, meillä rehtoria valittaessa, em. ja avattiinko taustat esittelijän toimesta?

                    PIKKUISELLA ON ONGELMIA