Valtuustoaloite 13.12.2011

 Yritystuet on saatava avoimiksi kaupunkilaisille

 Kaupunki on varsin avokätisesti tukenut erinäisiä yrityksiä. Tätä pankkitoimintaa muistuttavaa toimintaa ympäröi melkoinen salamyhkäisyys. Kysyttäessä yrityksille kanavoiduista kuntalaisten rahoista ei kunnon tietoa ole annettu valtuutetuille ja hallituksenjäsenenkin täytyy olla pöytäkirjanallekirjoittaja saadakseen allekirjoittamasta asiasta edes vilauksen verran tietoa itselleen.  Nyt kautta rantain kuullaan, että näitä yritystukia tai lainoja alas kirjataan sadoillatuhansilla euroilla. Tämä ei voi olla oikein kaupunkimme veronmaksajia kohtaan, sillä heidän rahoistaanhan on kyse.

 Esitän, että kaupunginhallitus valmistelee asiasta selvityksen valtuustolle, jossa tehdään pikainen selonteko ko. yritystukien myöntämisperiaatteista, niiden tuotosta, menneiden vuosien kokonaissaldosta ja tulevaisuuden näkymistä. Mikäli koko toiminta näyttää kuntalaisen kannalta pahasti negatiiviselta, täytyy valtuustolle antaa mahdollisuus po. pankkipuuhastelun parempaan kontroloimiseen tai sen lopettamiseen. Avoimuuden karttamisesta on päästävä viimeinkin eroon ja kaupungin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa se on jopa uskottavuuden kannalta välttämätöntä

 Valtuustoaloite 13.12.2011

 Uusvanhankaupunginosan kaavoittaminen

 Uudenkaupungin vetovoimatekijöinä pidetään merta ja vanhaa puutaloaluetta. Vanhoja taajama-alueen talojamme kysellään aina pääkaupunkiseudulta asti. Esitänkin, että tutkimme mahdollisuutta ns. uusvanhan kaupunginosan kaavoittamisella ja koemarkkinoinnille. Sopivalla paikalle sijoittuva asuinalue muistuttaisi taloiltaan ja tyyliltään vanhaa puutaloaluetta, mutta rakennukset ympäristöineen olisi toteutettu tämän päivän tekniikalla.

 Valtuustoaloite 13.12.2011

 Tulevaisuusryhmän perustaminen

 Kaupungin tulevaisuus näyttää valoisalta luvassa olevien satojen työpaikkojen myötä. Jotta kyseiset työpaikat hyödyttäisivät kaupunkiamme maksimaalisesti, on työpaikkojen synnytettävä myös muuttoliikettä Uuteenkaupunkiin. Mikäli säästämme itseämme kuoliaaksi ja korotamme veroja ja taksojamme, nostamme kaupungistamme kiinnostuneiden muuttokynnystä ja luomme työpaikkoja lähiseutujen kunnille.

 Jotta saisimme kaupunkimme houkuttelevaksi, on sen eteen tehtävä töitä suunnitelmallisesti ja päättäväisesti pitkällä jänteellä. Esitänkin, että asian eteenpäin viemiseksi ja tulevaisuutemme turvaksi perustetaan aktiivinen tulevaisuustyöryhmä, joka koostuu luottamusmiesten lisäksi vastuullisista virkahenkilöistä, paikallisista yrittäjistä, seurojen ja järjestöjen edustajista.

 Valtuustoaloite:13.12.2011

 Selvitys ilmoitus/painatuskuluista

 Sain tietooni kuinka valikoivasti kaupunki käyttää rahojaan eri lehtiyhtiöihin. Summia tutkiessa tuntuu lähinnä oudolta, miten voimakkaasti rahavirta suuntautuu yhteen ei-paikalliseen lehtitaloon. Asiaan on varmasti looginen ja järkeenkäypä selitys. Esitänkin po. rahavirtojen avaamista valtuustolle. Esitän myös, että em. selvityksen jälkeen valtuustollamme on mahdollisuus kysyä, keskustella ja ottaa kantaa itse asiaan eli lehti/painoyhtiöiden ja kaupungin väliseen toimintaan.

 Valtuustoaloite:13.12.2011

 Oikaisun saaminen ambulanssi-äänestyksen yhteydessä annettuun väärään tietoon

 Taannoin valtuustossa äänestettiin ambulanssien määrän vähentämisestä. Tuolloin käytiin laaja keskustelua sairasautojen määrän vähentämisen vaikutuksesta potilasturvallisuuteen. Enemmistö valtuutetuista luotti operatiivisen johtomme selvityksiin ja autojen määrää vähennettiin. Tämä päätös perustui usean valtuutetun osalta siihen, ettei potilasturvallisuus vaarannu. Kuitenkin pian, tehdyn päätöksen jälkeen, alkoi kuulua puheita pitkistä ambulanssien odotusajoista.

                                                             KIITOS RIITTÄÄ!

 

Todellinen shokki oli se, että kaupungin ulkopuolelta tuli tietoa ettei operatiivisen johtomme valtuutetuille jakama tieto ollut paikkansa pitävää. Kun huomioidaan, että kyse on ihmisten terveydestä tai jopa hengestä, haluan asiasta toimitettavan valtuustolle oikeaa tietoa ja asian tuomista valtuuston uudelleen päätettäväksi. Lisäksi on hyvä saada selvitys myös siitä kuinka näin tärkeässä asiassa operatiivinen johtomme tarjoaa luottamushenkilöille väärää tai vähintäänkin puutteellista tietoa!