PÄÄLUOTTAMUSMIEHET OTTIVAT KANTAA UUDENKAUPUNGIN IRTISANOMISIIN: ”Yhtään asiaa ei tehty oikein”

 

.....”Yhtään asiaa ei tehty oikein”
Näin kommentoi eräs Aluehallintoviraston työntekijä kuultuaan irtisanomisprosessin käytännön toimista. Virallisiin päätöksiin tulee liittää aina valitusosoite oikaisuvaatimusta varten. Näin ei kuitenkaan toimittu Uudessakaupungissa, vaan oikaisuvaatimusohje toimitettiin irtisanotuille sähköpostissa kolme viikkoa irtisanomispäätöksen jälkeen. Ehkä pahin virhe tehtiin irtisanottaessa nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajaa. Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja ja henkilöstöjohtaja ilmoittivat hänelle suullisesti päätöstä seuranneena päivänä irtisanomisesta, vaikka Uudenkaupungin hallintosäännön mukaan irtisanoja voi olla tässä tapauksessa vain lautakunta. Myöskään suullisesti ei irtisanomisilmoitusta koskaan tule toimittaa. Päivän päätteeksi myös henkilöstöjohtaja sai yllätyksekseen käteensä oman irtisanomisilmoituksensa niitä ensin muille ojenneltuaan. ......

Täältä gogo juddu:

http://ukis.fi/2014/04/08/paaluottamusmiehet-ottivat-kantaa-uudenkaupungin-irtisanomisiin-yhtaan-asiaa-ei-tehty-oikein-2/