Edetkäämme lapset edistyksen

  on koittanut päivä kunnian!

  On vastaamme nostettu lippu taantumksen

   kuuletteko kodeissanne äänet joukon sen!

   Ne kotiseutunne hävittää ja uhoaa 

   ne naapureiden ja lasten tulevaisuuden tuhoaa!

   Edistysmieleset puolustautukaa

   ja toisianne tukekaa!

   TAISTELKAA! TAISTELKAA!

   Taistelkaa kunnes hurme taantumuksen

    ravitsee edistksen oraan!

   TAISTELKAA! TAISTELKAA!