Kaupunkimme ikärakenne on hälyttävän ikäihmisvoittoinen ja sama kehitys jatkuu edelleen. Siksi tänne täytyy saada lisää nuorta väkeä. Muuten palvelujamme joudutaan karsimaan ja verotaakkaa korottamaan.

  Koska kyseessä on kaupunkimme tulevaisuuden kannalta merkittävin asia ja koska kaupunkimme väkimäärää laskee edelleen, lienee paikallaan pohtia uusia vaihtoehtoja. Onko, brezneviläis-tyylisen, virkamiesvetoisen elinkeinotoiminnan aika ohi? Tarvitaanko harmauden tilalle uutta dynaamisuutta ja päivitettyä yrityselämäntuntemusta?

  Nyt puhutaan kontakteista ja mahtavista elinkeinopolittisista läpimurroista. MIstään ei löydy faktoja. Elämmekö romahtavien elikeinoilluusioiden ja -utopioden varassa. Tältä alkaa näyttää, kun eniten elinkeinopuolella hääräävät ovat myös kovimpia säästäjiä. Eikö tämä osoita sen etteivät he edes itse usko uusien yritysten tänne tuloon? Jos he uskoisivat positiiviseen julistukseensa uusista työpaikoista, mehän ottaisimme velkaa, jonka uudet ukilaiset maksaisivat; emmekä suinkaan ajaisi kaupungin palveluita alas.

   Nykyään kaikki pystytään laskemaan. Tehokkuudesta voidaan tehdä vertailuja kaikilla muilla elämän saroilla paitsi siinä, mitä käytämme rahaa elinkeinoponnistuksiimme. Olisiko järkevää palkata alansa huippuyritys piristämään elinkeinoelämäämme. Tuolloin asettaisimme tavoitteet ja maksaisimme niiden toteutumisesta ennalta sovitun summan. Kaikki olisi tiedossa alusta loppuun, emmekä eläisi  epävarmuudessa.

   Kun huippuyritykset haalivat joukkoonsa huippuosaajia, nekin  käyttävät ulkopuolisia tulosvastuullisia headhuntereita, ei siellä ainakaan kuntien virkamiehiä näy. Olisiko meidän syytä ottaa oppia yritysmaailmasta ja vaatia tulosvastuullisuutta elinkeinopolitiikan käytännöntoteutukselta. Olisiko tämä todellinen askel kaupunkimme muuotoksesta aktiiviseksi ja dynaamiseksi yritysten kotisatamaksi?

   Vai onko ongelmamme niin yksinkertainen, jotta työpaikkoja syntyy, mutta ulkopaikkakuntalaisille?