Meillä käydään keskustelua kaupungin vinoutuneesta ikärakenteesta. Asia ilmaistaan niin, että paljon elämää nähneitä on liian paljon. Mutta näinhän asia ei ole, yksikään työpanoksensa ja eläkepäiville vetäytynyt ihminen ei ole liikaa. Näillä korkean iän saavuttaneilla ihmisillä on oikeus laadukkaaseen elämään.

   Elämää kokeneet asukkaamme ovat, tehneet tästä maasta sen mitä se on. Heidän panoksensa niin Suomen kuin Uudenkaupungin eteen ovat olleet mittavat. Siinä sivussa kun nämä ihmiset tekivät maastamme ja kaupungistamme vauraan, he myös maksoivat oman  eläketurvansa. Heitä ei voi missään tapauksessa syyllistää eikä jättää oman onnensa nojaan. Eivätkä he ole ansainneet säästökohteen osaa.

   Meille ei siis ole liikaa ikäihmisiä, vaan heitä nuorempia on liian vähän.  Tästä johtuu vinoutunut väestörakenteemme. Meillä väki vähenee ja työttömyys lisääntyy, näin tylysti kertovat tilastot. Eikä tämä taas ole nuoremman ikäluokan vika. Vika on elinkeinopolitiikassamme, joka ei ole turvannut työikäisille töitä. Turvallisen elämän ja tulevaisuuden toivossa nuoremmat kaupunkilaiset ovat joutuneet jättämään kaupungin.

  Kun meille luvataan työpaikkoja, niitä ei näy missään. Kun tänne kaavoitetaan tontteja uusia asukkaita varten, heitä ei näy missään. Kun kaupunki tekee sopimuksen, joka takaa ruhtinaallisen tuoton, ei tuottoa näy missään. Tulee vähintään mieleen teloitusosasto, joka yrittää ampua teloitettavat hengiltä. Sen sijaan, että teloitettavat kuolisivat, laukauksen kajahtaessa he lisääntyvät,synnyttävät lisää väkeä.

  Ikäihmisiltä on viety palveluita, heiltä vaaditaan uusia käyttömaksuja. Lisäksi heitä rokotetaan niin korotetuilla taksoilla kuin veroilla. Heidän elämisentasonsa laskee. Lapsilta viedään koulut, eikä heihin kohdistuva palvelutarjonta ole enää ajan tasalla. Niin lapset kuin paljon elämää nähneet kaupunkilaiset maksavat laskeneella elämäntasolla kaupunkimme epäonnistuneen kehityspolitiikan.

  Miksi onnetonta politiikkaa johtavat päättäjät saavat olla rauhassa? Kaupunkilaisia  johdetaan hajota ja hallitse politiikalla. Niin kauan, kun eri ikäluokat nokittavat toisiaan, saa nykyinen meno jatkua. Vain yhteishengellä saamme stopin kaupunkimme alamäelle. Katsokaa vuoden 2002 ja vuoden 2010 tilastoja, ne kertovat totaalisesta suunnan muutoksen tarpeesta!

                        KAVERIN VUOKSI  KETÄÄN EI JÄTETÄ: