Koulutuslautakunta teki äänin 7-4 päätöksen VP Virtasen valinnasta Lokalahden luokanopettajan virkaan. Näin viranhaltija kuuntelee kansan ääntä, oppilaiden vanhempia ja tulkitsee lautakunnan päätöstä:

"Luokanopettajan viran nro 127 sijoittaminen Lokalahden kouluun ja Lokalahden koulun rehtorin tehtävien hoito 1.8.2012-31.7.2013

 
Hakija/vireillepanija         
 
Selostus asiasta               Uudenkaupungin yhtenäiskoulun erityisopettaja Maria Westilä on ilmoittanut olevansa halukas siirtymään lukuvuodeksi 2012-2013 Lokalahden koulun luokanopettajaksi. Westilä on myös ilmoittanut olevansa kiinnostunut Lokalahden koulun rehtorin tehtävien hoidosta. Westilä on kelpoinen luokanopettajan virkaan. Lisäksi Westilän vahvuusalueesta (erityisopetus) on laajalti hyötyä 3-opettajaisessa koulussa.
                                           
Päätös                               Luokanopettajan virka nro 127 sijoitetaan Lokalahden kouluun 1.8.2012 alkaen. Virkaa hoitamaan palkataan ajalle 1.8.2012-31.7.2013 kasvatustieteen kandidaatti/erityisopettaja Maria Westilä.  Maria Westilä hoitaa myös Lokalahden koulun rehtorin tehtävät em. aikana. 
 
Peruste                              Hallintosääntö 13 §
                                            Koulutuslautakunnan päätös 15.9.2009/63 §
 
Allekirjoitus
 
 
                                            Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja           Inkeri Parviainen              
 
Liitteet                               
 
Täytäntöönpano                Palkanlaskenta
 
Tiedoksi                             Maria Westilä
                                            Uudenkaupungin yhtenäiskoulu
                                            Lokalahden koulu
                                            Henkilöstöosasto
                                            Kaupunginhallitus
                                            Koulutuslautakunta
 
Muutoksenhaku                 Tähän päätökseen voi hakea muutosta koulutuslautakunnalta. Oikaisuvaatimusohjeet liitteenä."

Olen tänään yrittänyt useasti soittaa päätöksen tehneelle Inkeri Parviaiselle, mutta Inkeri Parviainen ei ole suvainnut vastata puhelimeen. Siis hän ei ole kyselyyrityksistä huolimatta tiedottanuit päätöstä koulutuslautakunnalla. Hänen päätöksensä on pykälien mukaan laillinen, mutta se ei noudata missään muotoa lautakunnan enemmistön tahtoa. 

                                                   PIKKUPIRULLE: