HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ KAIKILLE - MYÖS TALOLLISILLE JA SENIOREILLE!

Olemme vuosisatojen myötä oppineet itsellisiksi. Arkipäivän jutut pyritään hoitamaan itse. Ainoastaan silloin, jos käy pahemmin, ollaan isomman tarpeen puutteessa turvaudutaan valmiita välskärin, lääkärin tai työllä takaisin maksettavaan talkooavun vastaanottoon. Vaikka useimmat meistä ovat maksaneet esim. vanhuudenturvansa moninkertaisesti, sisäisen moraalin mukaan päällimmäisenä tavoitteena on omatoiminen elämä.

On aivan turha luiskata katukäytäviä, vaatia kaupoilta toimivia ratkaisuja liikuntarajoitteisten varalle, jos suunnittelemme asunnot niin ja sellaisille paikoille, että ihmiset eivät pääse kaduille tai mikäli pääsevät kaduille eivät pääse takaisin kotiin. Kaikessa suunnittelussa on huomioitava ihmisen tasavertainen oikeus liikkumiseen. Jos näin ei tehdä, syrjitään osaa väestöstä. Jos syrjiminen kohdistuu fyysisistä rajoitteista jo muutenkin kärsiviin, ollaan melkoisen epäinhimillisellä tiellä.

http://jaavaat666.blogspot.fi/2015/04/hyvaa-paasiaista-kaikille-myos.html