Sanokaapa sellainen investointi, joka ei lisää käyttömenoja. Yleensä investoinneista aiheutuu uusia kuluja. Luonnollisesti joskus voidaan investoida kokonaan uuteen ja luopua vanhasta. Esim. Turussa luovuttiin aikoinaan kaasukatuvaloista, niiden tialle rakennettiin sähköisiä vastaavia. Tuo ja tuollaiset investoinnit kannattavat.

      Onko hienoa investoida esim. koulun keittöön 510 000€, kun keittiön arvo on alkujaan 240 000€. Saavatko lapset parempaa ruokaa vai laskeeko ruuan hinta ko. investoinnin myötä ja kuinka monta sataa vuotta uutta keittiötä joudutaan käyttämäänmaan investoinnin kuittaamiseksi?

     Eikö käyttökuluja ja investointeja voida pääsääntöisesti verrata seuraavasti: Meillä on 10 km pururataa, jota ei ole varaa kunnostaa. Investoidaan uuteen 10 km pururataan ja niin meillä on kohta 20 km käyttökelvotonta pururataa. Eikös asia ole yleensä näin?