Harto on siis oikeassa siinä, että luottamushenkilöiden on itse etsittävä kaupungin säästö- ja kehityskohteet. Syy tähän on se, että virkahenkilöillämme ei ole kykyä tai edes halua etsiä niitä menetelmiä, millä kaupunkimme talous nostettaisiin paremmalle kehitysuralle. Kun tähän vielä lisätään virkahenkilöiden pököpäinen itsekkyys, jolla he ovat torjuneet kaikki kaupungin parhaaksi tähtäävät ehdotukset, aloitteet jne., tullaan perimmäisen kysymyksen eteen. Viime valtuustossa tämän kysymyksen esitti Timo Järvinen: KUKA JOHTAA TÄTÄ KAUPUNKIA? On hyvä muistaa, että jo keväällä 2009 eräs Juha Altonen totesi meillä olevan johtajuusongelman. Lisää:  http://jaavaat666.blogspot.fi/2013/05/harto-on-oikeassa.html