20.11.2010 - 18:30

  Täällä vallitsee ihmeellinen käsitys siitä, että työpaikkojen määrä on onnistuneen elinkeinopolitiikan mittari. Näin ei todellakaan ole. Vaikka tänne rakenettaisiin 100 000 ihmistä työllistävä tehdas, se ei lämmittäisi kaupunkiamme olennaisesti, jos työntekijät tai yritys ei maksa tänne veroja. Hyöty 100 000 ihmisestä lankeaisi meille lähinnä eräiden palveluyritysten tuottamina veroina!

  Elinkeinopolitiikalla kunta pyrkii mm. kehittämään paikallisia yksityisiäpalveluja, jotta nämä menestyisivät ja maksaisivat enemmän veroja kunnalle sekä tarjoaisivat kuntalaisille entistä parempia palveluja. Elinkeinopolitiikallaan kunta pyrkii osaltaan takaamaan markkinatalouden toimivuuden.

 Elinkeinopolitiikalla yritetään pitää palvelutarjonta laajana sekä hintataso alhaisena. Jälkimmäinen onnistuu toimilla, joilla pidetään kunnassa yritysten välinen kilpailutilanne. Juuri tämän vuoksi useat yrittäjät moittivat kuntaa. Usein kuntaa kiitetään, yrittäjien toimesta, siellä, missä monopooliasemassa olevat yritykset saavat vapaasti hinnoitella tuotteensa. Kuntalaisen ja yksittäisen yrittäjän etu ei siis aina ole yhtenevä.

 Meille on syntynyt tai siirtynyt 1 271 uutta työpaikkaa. Kuten koojii totesi viimeisessä  (3kysymyksen)elinkeinopolittisessakeskusteluillassa: Meidän täytyy saada uusia asukkaita siis uusia veronmaksajia. Hän vastasi minulle siihen mikseivät ihmiset ole muuttaneet tänne asumaan, että kyseessä on osaamattomuus kotikuntamma markkinoinnissa asuinpaikaksi.

  Peruskysymys onkin se, kuinka hyödymme luomistamme ja tänne siirtyneistä työpaikoista. Kaupungin vetovoimaa on kyettävä kehittämään. Ensinnäkin meidän täytyisi pitää veroprosenttimme alhaalla. Miksi muutat Ukiin, jos perheelle jää vuodessa esim. 1 000€ vähemmän käteen? Jos tämä on tilanne, täytyy tarjota muuta: mahtavat asumispuitteet, lapsille parempia koulu/opiskeluvaihtoehtoja, laadukkaat harrastus- tai vapaa-ajanviettomahdollisuudet jne.

  Mikäli emme kykene muuttamaan kaupunkiamme kilpailukykyiseksi asumisvaihtoehdoksi, on jokainen synnyttämämme uusi työpaikka silkka kulu. Olemme satsanneet, vuosien varrella, miljoonia ja luoneet työpaikkoja naapurikunnille. Tässä on syy väestömme vinoutuneeseen ikärakenteeseen ja velkaantumiseen. Väki on häipynyt kaupungistamme. Nyt tarvitsemme tuon vajeen täyttämiseksi uutta työikäistä väkeä.

  Soijatehdas on kaupungillemme niin iso ja kenties viimeinen mahdollisuus, joten sitä ei pidä munata. Nyt täytyy löytyä suunnitelmia, jotta jo tehtaan rakentajista tulee Uusikaupunkilaisia. Kun katsomme kaupunkimme onnistumista uusien asukkaiden saamisessa tai koulu/opiskeluvaihtoehtojen kehittämisessä, voi heti todeta, ettei näiltä sektoreilta löydy omasta takaa onnistujia. Kaupungin vetovoimaiseksi tekemiseen kaivataan uusia ja raikkaita tuulia. Nyt kyseessä on kaupungillemme annettu ainutlaatuinen mahdollisuus, siihen täytyy tarttua!"

Kuinkaha asiat ovat vajaassa vuodessa edenneet? Oletteko havainneet soijatehtaan vaikuttaneen kaupunkiimme muuten kuin kuluja lisäten? Auta armias, jos tehdasta ei tulekaan!