Draguztalovskin maitokolhoosissa elettiin kovan päätöksen aikoja. Maidon tuotantotarve oli romahtanut 25% ja johtoporras pohti, millä selvitä syntyneestä valtawasta ongelmasta. Kaikille hyvää tarkoittava, käytännön asioista mitään tietämätön, kolhoosinjohtaja Atshov esitti: Lypsetään vain kolmesta utareesta ja maidon tuotanto vähenee väkisinkin 25%. Jos näin ei tehdä, koko kolhoosi törmää jäävuoreen ja uppoaa talousvaikeuksiin. -Voi äiti huokaukset kuuluivat niin kolhoosin kuljetushenkilöiden kuin tuotantotekijöiden edustajien suusta.

http://jaavaat666.blogspot.fi/2014/12/toutuutta-ei-eleta-ei-koeta-se-luetaan.html