Lutherin oppien suomalainen tulkinta on vuosisatojen saatossa nostanut suomalaisten työmoraalin huippuunsa. Siinä sivussa termit kunnianhimoinen, tehokas, menestyvä, ahkera ja varakas kuvaavat hyvin suomalaisten ihmisarvostusasteikon yläpäätä. Eikä em. ole mitään pahaa, jos menestyy työteliäisyyttä ja ahkeruutta ihannoivassa yhteiskunnassamme lakien puitteessa tai niitä hyväksi käyttäen.

Ongelma syntyy, kun menestystä ja sen mahdollisuuksia on hyvin rajallinen määrä. Tämän johdosta useat  menestyjät pitävät vähemmin menestyviä laiskureina, luusereina ja yhteiskunnan loisina. Nämä vähemmin menestyneet taas pitävät menestyjiä ahneina riistäjinä, hyväksikäyttäjinä ja loisina. Näiden ryhmien väliin jää suuri suomalaisten perusmassa, jossa on heitä, ketkä yrittävät menestyä, mutta jäävät apujensa puutteen vuoksi keskikastiin. Suuri osa tästä keskikasti on tyytyväinen elämäänsä. He eivät tavoittele rikkauksia vaan ainoastaan kohtuullisen laadukasta elämää ja turvallista tulevaisuutta.

http://jaavaat666.blogspot.fi/2014/04/ollaan-ihmiselle-ihmisiksi-politiikassa.html